Mye å huske på om dagen?

Her er en oversikt over de viktigste fristene fremover!

Les mer …

Motorsportkonferansen og ekstraordinært Forbundsting 2017

Motorsportkonferansen og ekstraordinært Forbundsting avholdes helgen 10-12. november på Thon Hotel Oslo Airport. Påmelding må gjøres til hver enkelt konferanse.

 

Les mer om høsten konferanser!

Les mer …

NIF IT bytter telefonnummer!

NIF IT-Support bytter telefonnummer 15. oktober! Deres nye telefonnummer er: 21029090.

NIF IT-support svarer på henvendelser vedrørende Idrettens systemer, blant annet MinIdrett, KlubbAdmin og Styreportal.

Information to foreign drivers

Please follow the these steps to create your own profile for entries in competitions hosted in Norway.
(Please note that due to an error, the system will not allow Svera as an organization. Please contact local organizer directly for entries.)

1. Go to https://sas.nmfsport.no/Pages/Login.aspx 

2. Click on the corresponding flag to your prefered language, proceed by ckicking the link below the "Log in" button.

Les mer …
  • Norges Motorsportforbund
  •  Thon Hotels: Hotell i Norge, Sverige, Belgia og Nederland/
  • image
Previous Next

Siste nyhetssaker

Opptak Team Norway Junior Trial

Team Norway Junior Trial, åpner for inntak av nye utøvere fra 2018. Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke, er i aldersgruppen 13 -16 år ved første gangs inntak, og at de satser langsiktig (minimum 4 år) og internasjonalt. Er du 12 år i år, men fyller 13 i løpet av 2018 kan du søke på teamet.

Vi i teamet åpner for at frem til du er 16 år så vil det være lavere krav og satsning.

Teamet har flere felles samlinger, både i inn- og utland, i løpet av et år. Du må påregne opptil 25 reisedøgn eller mer, for å kunne delta på samlinger og konkurranser i løpet av året. NMF støtter teamet med toppidrettsmidler, men dog i begrenset omfang. Søker og dens støtteapparat må derfor selv være villig til å bidra økonomisk for å kunne delta.

Les mer …

Kronikk - Idrettsdiskriminering av særidretter?     

 

Diskriminering brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling. På Vestlandet utspiller det seg et kommunepolitisk drama som norsk idrett neppe har sett maken til. Kommunens håndtering reiser en rekke prinsipielle idrettspolitiske spørsmål av nasjonal interesse. Blant annet: Hvor skal idrettsanlegg for motorsport og luftsport (i dette tilfellet også sykkelsport) lokaliseres hvis det ikke kan lokaliseres innenfor støysonen til en lufthavn? Hvordan skal idrettsklubber forholde seg til kommunenes reguleringsplaner?

Les mer …

Siste videoer