Forbundstinget 2017

Vedlagt finner dere innkalling til Forbundsting i Norges Motorsportforbund.

Forbundstinget vil foregå på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika 22. Og 23. April. All påmelding vil foregå elektronisk via: http://www.deltager.no/forbundsting_2017
Skjema for saksforslag, kandidatskjema til verv og delegatliste ligger som vedlegg.

Frist for innsendelse er innen utgangen av 22.februar 2017.

Informasjon vedrørende innsendelse av saksforslag til Forbundstinget 22.april:

Kun organisasjonsledd tilsluttet Norges Motorsportforbund og ikke enkeltpersoner, kan fremme forslag for forbundstinget. Innsendte forslag skal være godkjent av organisasjonsleddets leder. Det skal i tillegg legges ved kopi av møteprotokoll hvor forslaget er behandlet.

Hva kan man sende inn forslag på?
Organisasjonsledd kan sende inn lovendringsforslag, endringer i NKR og forslag til langtidsplan og budsjett, eller annet.

Forslag som skal behandles på Forbundstinget må være forbundet i hende (v/Administrasjonen) innen utgangen av onsdag 22.februar. Samme frist gjelder for forslag på kandidater til verv, til valgkomiteen, husk å sende med CV. Skjema og mer informasjon finner du på www.nmfsport.no

For å beholde alle rettigheter som klubb i Norges Motorsportforbund, må klubben ha betalt siste klubbkontigent, denne blir sendt ut i god tid før Tinget.

  • Norges Motorsportforbund
  •  Thon Hotels: Hotell i Norge, Sverige, Belgia og Nederland/
Previous Next

Siste nyhetssaker

Minneord for Arne Petter Morstad.

Det var med stor sorg vi for noen dager siden mottok budskapet om Arne Petter Morstads altfor tidlige bortgang

Arne Petter var en lun og varm person med rom for humor på egen bekostning, og en sann entusiast som brant for motorsporten.

Arne Petter vokste opp med motorsykler og kreative ideer og løsninger. Da andre var opptatt med studentoppgjør og politikk stod han med hodet dypt nede i motorer for å bygge eller reparere motorsykler. 

Les mer …

Rekordmange nyheter på MC-messen 2017

Pressemelding fra MC-messen

Aldri før er det lansert så mange nye motorsykkelmodeller samtidig som på MC-messen på Lillestrøm i år. Med samtlige norske importører på plass, blir utvalget av modeller bedre enn noen gang.

EUs nye utslippskrav til MC-motorer (Euro 4-kravene) ble innført ved nyttår. Derfor har produsentene utstyrt sine 2017-modeller med motorer som tilfredsstiller de nye kravene.

- Og når de først var igang med tilpasningen, gjorde de også en del andre endringer og forbedringer. Det blir derfor uvanlig mange nye og kraftig oppdaterte modeller å se på årets MC-messe, sier messegeneral Tommy Larssen fra Norges Varemesse.

Les mer …

Siste videoer