Veldig bra strategisamling i Bergen!

Tirsdag 16. august gikk starten for NMF sine regionale besøk, i anledning strategiarbeidet 2017. Bergen var første sted på kalenderen, og det ble en kveld med veldig mange konstruktive drøftinger. Tusen takk til alle klubbmedlemmene som deltok.

Les mer …

Vi starter neste uke - er du påmeldt?

Har du ikke meldt deg på en av høstens samlinger for strategiarbeidet til NMF 2017?
Allerede neste uke (tirsdag 15.8) starter vi i Bergen før det uken etter går videre til Stavanger og Kristiansand.

Les mer …

Ny strategi for Norges Motorsportforbund

På denne siden vil du finne dokumenter og informasjon knyttet til arbeidet med ny strategi for Norges Motorsportforbund. På høyre side finner du dokumenter relatert til prosessen, og i prosjektbeskrivelsen kan du lese om organiseringen av arbeidet frem mot november.

 

 

Forbundstinget i april 2017 besluttet enstemmig følgende vedtaket (sak 06.43): 

1. Nytt forbundsstyre skal gjennomføre en grundig strategisk analyse av utvikling og trender innenfor alle områder som kan påvirke utvikling av forbundets idretter i et 10-års perspektiv. Det skal også kartlegges utvikling av forbundets medlemsmasse, lisenser, løpsdeltakelse, økonomi, og annen relevant intern informasjon. Resultatene skal sendes på høring til klubbene. 

2. Representanter fra klubbene skal inviteres til strategiseminar i hver av forbundets seks regioner, hvor resultatene skal presenteres og utfordringer drøftes. Innspill og forventninger fra klubbene skal kartlegges. 

3. Seksjonsstyrene skal tilsvarende drøfte utfordringer og samle innspill i sine organer og grener. 

4. Basert på resultater og innspill skal forbundsstyret utarbeide et revidert idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2017 – 2021. Disposisjon og tema skal baseres på tilsvarende IPD i NIF. Om nødvendig skal også organisasjonsmodell og lovnorm revideres. 

5. Forbundsstyret skal innkalle til ekstraordinært forbundsting i henhold til NMF-lov § 20, hvor forbundsstyret skal framlegge for vedtak revidert idrettspolitisk dokument (IPD), og eventuelt revidert organisasjonsmodell og revidert lovnorm. Ekstraordinært forbundsting skal arrangeres kostnadseffektivt i forbindelse med motorsportkonferansen november 2017 (jmf. NMF-lov § 28). 

 

I tillegg er det viktig å bemerke at NMK Gardermoen trakk sin sak 06.44 om å gjennomføre en tilfredshetsundersøkelse blant alle klubbene og lisensierte utøvere, fordi klubbens representanter oppfattet at sak 06.43 ville også dekke deres forslag. 

 

Basert på dette har forbundsstyret besluttet å gjennomføre strategiprosessen fram til ekstraordinært ting i november 2017. 

Regionale seminarer – Strategi Norges Motorsportforbund 2017

Vi vil ha med deg på laget!

Visste du at Norges Motorsportforbund (NMF) nå jobber med å lage forslag til ny langtidsplan, visjon og mål?

Norges Motorsportforbund ønsker deg velkommen til regionale strategiseminarer, der du kan gi dine innspill til hvordan vi skal drifte forbundet i fremtiden.

Vi håper på bred og god deltagelse i dette viktige arbeidet, og vi vil presentere foreløpige tilbakemeldinger som blant annet vil kunne være innspill i gruppearbeidene (se pkt. 3 i agenda). Sammen kan vi da jobbe frem en langtidsplan basert på trender, ønsket utvikling, tiltak og mål med mer.

Les mer …

Dokumenter Strategi