Hvor kjent er Motorsporten i Norge?

Norges Motorsportforbund har i forbindelse med pågående strategiarbeid gjennomført en undersøkelse om den norske befolknings holdning til motorsport. Totalt er det intervjuet 1.004 personer over 18 år. Resultatene indikerer både utfordringer og muligheter vi har til å øke anerkjennelsen og utvikle våre idretter framover. I tillegg til at resultatene er viktige i forbundets arbeid med langtidsplanen, håper president Per Velde at resultatene også kan gi gode debatter i styremøter og medlemsmøter i klubbene om tiltak i lokalmiljøet.

Hele rapporten finner du som vedlegg her.

Les mer …

Veldig bra strategisamling i Bergen!

Tirsdag 16. august gikk starten for NMF sine regionale besøk, i anledning strategiarbeidet 2017. Bergen var første sted på kalenderen, og det ble en kveld med veldig mange konstruktive drøftinger. Tusen takk til alle klubbmedlemmene som deltok.

Les mer …

Vi starter neste uke - er du påmeldt?

Har du ikke meldt deg på en av høstens samlinger for strategiarbeidet til NMF 2017?
Allerede neste uke (tirsdag 15.8) starter vi i Bergen før det uken etter går videre til Stavanger og Kristiansand.

Les mer …

Regionale seminarer – Strategi Norges Motorsportforbund 2017

Vi vil ha med deg på laget!

Visste du at Norges Motorsportforbund (NMF) nå jobber med å lage forslag til ny langtidsplan, visjon og mål?

Norges Motorsportforbund ønsker deg velkommen til regionale strategiseminarer, der du kan gi dine innspill til hvordan vi skal drifte forbundet i fremtiden.

Vi håper på bred og god deltagelse i dette viktige arbeidet, og vi vil presentere foreløpige tilbakemeldinger som blant annet vil kunne være innspill i gruppearbeidene (se pkt. 3 i agenda). Sammen kan vi da jobbe frem en langtidsplan basert på trender, ønsket utvikling, tiltak og mål med mer.

Les mer …

Dokumenter Strategi