Medlemsstatistikken viser positiv utvikling og tydelige utfordringer

Vår viktigste nøkkeltall finner vi i medlemsstatistikken. Endelig har vi fått klar en grundig analyse av tallene.

Det er gledelig å registrere at vi er i vekst. 37.617 registrerte medlemmer, som er en vekst på 11 prosent siden 2012. Særlig er dette gledelig når interessen blant befolkningen for å følge med på motorsport har vært dalende i mange år. Vi må bli mer synlige.

Ulike resultat de siste årene
Fra 2015 til 2016 har vi også klart å snu negativ utvikling i medlemsmassen i aldersgruppen 6 - 19 år. I samme periode har vi også klart å snu negativ utvikling blant kvinner. Her må vi forsterke og fortsette rekrutteringsarbeidet. På kvinnesiden har vi fortsatt noe å ta igjen.  I målgruppen menn over 20 år er rekrutteringen størst. Ser vi på antall aktive (summen av utøvere, funksjonærer, og tillitsvalgte forbund og klubber) viser statistikken en nedgang totalt. Fra toppåret 2014 er nedgangen på 8 prosent, til 21.979 aktive medlemmer. Litt over nivået i 2012. Frafallet av aktive er i alle aldersgrupper. 

Halvparten av lisensierte tilhører en gruppering
Lisensstatistikken viser en god økning fra 2010 på hele 27 prosent. De siste tre årene har tallet stabilisert seg på rundt 7.000 medlemmer med lisens. Vi rekrutterer mange, men mister samtidig omtrent samme antall. I 2016 tok 2.283 nye medlemmer lisens og samtidig mistet omtrent like mange. Hvert medlem har 1.3 lisenser i ulike grener i gjennomsnitt, slik at antall lisenser er langt høyere. Kun ni prosent av de lisensierte er kvinner og det har vært stabilt over mange år. Omtrent halvparten av lisensierte medlemmer er menn over 20 år. 49 prosent er barn og ungdom under 19 år. Den store bekymringen er negativ trend, fra 2012, i antall lisensierte utøvere i alderen 13 - 19 år. Etter 2015 har også trenden vært negativ i alderen 5 - 12 år. Andelen nasjonale lisenser er blitt redusert mellom 2015 til 2016, og antall treningslisenser har økt. Tallene for 2017 er ikke helt klare enda.

 

Noen viktige mål for fremtiden
Denne medlemsstatistikken danner et viktig grunnlag for mål i Idrettspolitiske dokument (IPD).

 Under nevner vi noen viktige områder og mål: 

·       Vår ambisjon er å øke vår totale medlemsmasse fra dagens 37.617 medlemmer til 40.000 medlemmer i 2021

·       Øke antall lisensierte utøvere fra 7.000 i 2017 til 8.500 i 2021

·       Ambisjonen er å øke rekruttering slik at andelen barn og ungdom mellom 5 – 19 år økes fra 49 prosent i 2017 til 55 prosent i 2021

·       Ambisjonen er å øke andelen kvinnelige lisensierte utøvere fra 8,5 prosent i 2017 til 12,5 prosent i 2021

·       Redusere frafall til maks 75 prosent av antall ny rekruttering i 2021

·       Utdanne 50 nye trenere innen 2021 (157 trenere i 2017)

Vi håper ekstraordinært forbundsting er enig i målene den 10. november. Vi kan kun lykkes gjennom et bredt samarbeid i hele organisasjonen, og vi håper du vil bidra i det videre arbeidet.

Vennlig hilsen

Per Velde
President

 

Dokumenter Strategi