Anlegg

Innen NMF finnes det mange forskjellige anleggstyper. Som oftest er det klubbene selv som er anleggseier, eller drifter en bane/anlegg. Det er svært få klubber som benytter anlegg som kommunen eller andre eier. Unntak er de store roadracing banene hvor klubbene ofte har ett godt samarbeid med baneeier.

Alle baner og anlegg skal godkjennes av banegodkjenner som er godkjent av NMF. Klubbene er selv ansvarlige for at banegodkjenning/regodkjenning blir bestilt i god tid. Alle henvendelser vedrørende bane og anlegg, samt godkjenning av disse, sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 32 88 32 90.

Anleggskrav

Hver enkelt gren har krav til baner. Flere grener skiller også på nivå på baner. I tillegg så har de internasjonale forbundene krav til baner og anlegg. I noen seksjoner/grener benyttes den internasjonale godkjenning som banegodkjenning også nasjonalt.

Krav til baner

Baner kan deles inn i forskjellige nivå eller grupperinger.

 • Barnebaner og områder for barn bør være fleksible og kunne tilpasse til barnas behov og utvikling

 • Treningsbaner og treningsområder.

 • Baner for klubb  og mindre regionsløp

 • Baner for nasjonale løp

 • Baner til Norgesmesterskap og Norgescup

 • Internasjonal standard.

Hver enkelt gren har reglement for baner, som fastsetter kravene til hvordan en bane skal bygges og lages. 

Banereglene finner dere enten i spesialreglementet eller som egne baneregler. Disse reglene finner dere under lovverk og skjema.

Godkjennelsesprosedyre

Alle baner skal godkjennes hvert tredje år. Banene godkjennes av en banegodkjenner for grenen. Hvilke krav som stilles til et anlegg med bane eller området varierer fra gren til gren. De banene som har størst krav er der hastigheten er høyest, slik som roadracing og offshore. Nå er det ingen permanente baner/områder for offshore hvor man trener regelmessig, men det er det derimot for roadracing. Godkjenningen bygger som regel på kravene fra det internasjonale forbundet, noen helt og holden, andre delvis. Alle baneeiere / ansvarlig for driften har ansvar for at banen er godkjent, samt at den til enhver tid er i tilfredstillende stand og at vedlikehold ivaretas slik at sikkerheten for de som er på anlegget alltid tilfredstilles. Det er klubb ved styret som er ansvarlig for at anlegget tilfredsstiller regler og krav for banen. En treningsleder (aktivitetsleder/trener) skal imidlertid ikke sette igang eller fullføre treningen dersom sikkerheten ikke kan opprettholdes. Banegodkjenning i forbindelse med arrangement og konkurranser har egne prosedyrere. Disse er forskjellig og variere fra gren til gren. 

Alle permanente baner skal ha et godkjenningsbrev/dokument.

Hva som er kravene til banegodkjenning finner dere i SR for grenen, samt at noen grener har ytterligere retningslinjer, regler og krav som må vurderes.

Hver enkelt gren har også krav til banegodkjenner/anleggsgodkjennere. Disse skal tilfredstille de krav grenen setter, samt at de må dokumentere med tegninger, inspeksjonsrapport med mer i tråd med grenen og forbundskontorets behov.

 

Anleggsgodkjennere

Anleggsgodkjennere / banegodkjennere skal oppdatere seg så ofte grenen setter krav til dette. 

Alle henvendelser vedrørende godkjenning/re-godkjenning av baner sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Dette vil deretter bli sendt ut til rett person som kan ta banegodkjenning på ønsket område.

En banegodkjenner koster:

-          Hovedgodkjenning kr 5.000,- + reise/opphold

-          Regodkjenning kr 3.500,- + reise/opphold

-          Etterkontroll kr 2.500,- + reise/opphold

 

Spillemidler til anlegg 

Alle klubber tilsluttet NMF kan søke om spillemidler til anlegg på lik linje med andre klubber og idrettslag. Søknaden sendes inn via Idrettsrådet i kommunen. 

Spillemidler til anlegg fordeles av Kulturdepartementet basert på søknader fra klubber i alle idretteri NMF . Idrettsrådet i kommunen prioriterer rekkefølgen påsøknadene i kommunen, før kommunen sender denne videre. Det kan søkes om spillemidler til følgende:

 • Ordinære anlegg. Det vil si når man bygger ny bane, nytt klubbhus, ny startgrind e.l.
 • Nærmiljøanlegg. Det er få klubber som har muligheter til dette p.g.a. kriteriene, men sjekk gjerne med din kommune. 
 • Rehabilitering av anlegg. På samme måte som ordinære anlegg kan dere søke om rehabilitering av bane, klubbhus o.l.
 • Forenklede anlegg. Her kan man søe om midler på en enklere måte enn ordinære anlegg. Ordningen tildeles år for år. 

Søknad om spillemidler er et viktig bidrag når en klubb skal etablere ny bane eller bygge om. Det er mye penger å hente, og det er en prosess for å få disse midlene. Vi anbefaler at klubbene engasjerer seg i Idrettsrådet, tar kontakt med kommunen, setter seg inn i kommunens areaplan for idrettanlegg i kommunen og tar kontakt med idrettskretsen for å høre hva dere kan få hjelp til. NMF bistår noe, men har ikke lokalkunnskap eller kapasitet til å bistå, derfor er dette organisert slik i Norsk Idrett at Idrettskretsene skal bistå klubber og idrettslag med spørsmål om spillemidler, anelgg med mer.Besøk NIF sine sider for bane og anlegg, og klubbguiden for mer info.

 

Områdegodkjenning for Trial

For å få en områdegodkjenning for Trial trenger du følgende:

 1. Grunneiers tillatelse
 2. At område som skal benyttes er regulert til motorsportsaktivitet eller at kommunen har gitt dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for aktuelle området og/eller fra lov om motorferdsel i utmark. 
 3. Situasjonskart med det aktuelle område inntegnet 

 

Alt dette sammen med en kortfattet søknad oversendes NMF på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

Og det presiseres at grenen/NMF ikke har egne banegodkjennere som reiser rundt og godkjenner områder for vår aktivitet. Denne funksjonen er forbeholdt grener med eget banereglement!