Klubber

Velg fra menyen til venstre for å liste NMF tilsluttede klubber. 

(Merk at det er noe forsinkelse i prosessene ved opptak og nedleggelse av klubber)

Alle utøvere må være medlem i en klubb tilsluttet NMF.

Ønsker din klubb å være medlem i NMF? Send en henvendelse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Viktig informasjon til alle klubber

Fra idrettsregistrering til Samordnet søknad og rapportering.

Den nye idrettsregistreringen kalles Samordnet søknad og rapportering og inneholder rapportering av medlemstall og aktivitetstall i tillegg til søknad om momskompensasjon for idrettslag. 

Idrettsregistreringen er historie i sin gamle form. Inn kommer Samordnet søknad og rapportering som inneholder tre ting. 

  • Rapportering av medlemstall (altså den gamle idrettsregistreringen)
  • Søknad om momskompensasjon for idrettslag 
  • Søknad om spillemidler til utstyr (ikke gjeldende før i 2017)

Hva må du gjøre for å få levert Samordnet søknad og rapportering?

Les mer …

Klubbkontigent 2016

 

Klubbkontigentene for 2016 er fastsatt:

 

Skala Avrundet
0 - 50 medlemmer 6 300,00
51 - 200 medlemmer 10 000,00
201 - 350 medlemmer 13 000,00
351 - 500 medlemmer 17 400,00
501 eller flere medlemmer 23 600,00
Regionstilskudd 260,00

Søknad om vare- og Tjenestemomskompensasjon 2016

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 
Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).
 
Generell informasjon om ordningen:
• Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene
er satt til 15.august 2016
Les mer …

Ny tilskuddsordning for idrettslag - dekking av politiutgifter ved idrettsarrangement

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til idrettslag, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016.

Dette er en ny ordning i år som også er videreført i statsbudsjettet for 2017.
Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden.

Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

Les mer …

Klubbovergang

Fra og med 2010 er det nye rutiner angående overgang fra klubb til klubb. Overgangsfristen 1. November er erstattet med en overgangsperiode på 3 mnd. Det betyr at søker kan representere ny klubb 3 mnd etter at overgangsskjemaet er signert av ny og gammel klubb. I mellomtiden kan gammel klubb representeres, men da må medlemskap i klubben betales.

Les mer …