Viktig informasjon til alle klubber

Fra idrettsregistrering til Samordnet søknad og rapportering.

Den nye idrettsregistreringen kalles Samordnet søknad og rapportering og inneholder rapportering av medlemstall og aktivitetstall i tillegg til søknad om momskompensasjon for idrettslag. 

Idrettsregistreringen er historie i sin gamle form. Inn kommer Samordnet søknad og rapportering som inneholder tre ting. 

 • Rapportering av medlemstall (altså den gamle idrettsregistreringen)
 • Søknad om momskompensasjon for idrettslag 
 • Søknad om spillemidler til utstyr (ikke gjeldende før i 2017)

Hva må du gjøre for å få levert Samordnet søknad og rapportering?

 

1. Leder i klubb må ha gått inn på www.minidrett.no og opprettet sin idretts-ID. Denne profilen brukes til alle idrettens elektroniske systemer. 

2. Dersom ikke leder skal levere dette selv, må personen som skal levere medlemsopplysninger på vegne av sin klubb gjøre det samme. 

3. Du må ha tilgang til følgende informasjon for å kunne fullføre hele rapporteringen.

 • Medlemstall - Antall betalende medlemmer per 31.12 det foregående år. 
 • Aktive medlemmer per 31.12 det foregående år. 
 • Idrettslagets tillitsvalgte og ansatte i ledende stillinger. 
 • Protokoll fra årsmøtet - Denne skal lastes opp i signert versjon.
 • Årsregnskap fra foregående år - Denne skal lastes opp i signert versjon. 
 • Valgt revisors beretning -  Denne skal lastes opp i signert versjon. 

Dersom idrettslaget har en omsetning på over 5 millioner gjelder også følgende; 

 • Revisjonsberetning fra engasjert revisor dersom denne er engasjert - Denne skal lastes opp i signert versjon. 
 • Kontrollkomiteens beretning - Denne skal lastes opp i signert versjon. 

Når alt dette er på plass kan den ansvarlige for innlevering i idrettslaget gå inn på KlubbAdmin - dette er inngangsportalen til levering av Samordnet søknad og rapportering. Da er det bare å laste inn all info og tall og vips har du rapportert nok for i år!

FRIST 30. APRIL.

Hva er et aktivt medlem?

Alle medlemmer som bidrar på en eller annen måte i klubben er aktive. Det er altså ikke bare utøvere som regnes som er aktive, men alle i teamet rundt utøveren, samt de som innehar verv eller for eksempel flaggvakter eller de som selger vafler under arrangementer. Alle foresatte/ansvarlige for barn under 16 år telles også som aktive medlemmer. Husk derfor på å registere alle som bidrar i klubben, og ikke kun lisensierte utøvere.

Viktig informasjon vedrørende regnskap

Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram.

Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram. Regnearket og tilhørende veileder kan lastes ned gratis på denne siden: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/

Der finner du også oppdatert informasjon om retningslinjer og bestemmelser for klubbøkonomi.