Klubbovergang

Fra og med 2010 er det nye rutiner angående overgang fra klubb til klubb. Overgangsfristen 1. November er erstattet med en overgangsperiode på 3 mnd. Det betyr at søker kan representere ny klubb 3 mnd etter at overgangsskjemaet er signert av ny og gammel klubb. I mellomtiden kan gammel klubb representeres, men da må medlemskap i klubben betales.

Klubbovergangsskjemaet skal være korrekt utfylt og eventuelt overgangsgebyr skal være betalt før overgangen blir gjennomført. For barn under 13 år (har barnelisens 5-12 år) er det fri overgang med ingen overgangsperiode eller -gebyr. Men klubberovergangsskjemaet skal være signert av foresatt samt ny og gammel klubb. Dette finner du under dokumentsenteret.

Overgangsgebyret gjelder alle med ordinær lisens (unntatt barnelisens 5-12 år).

 

Ny lisens sendes ut fra forbundskontoret til utøverens e-post når overgangsperioden er utløpt.