NMF dekker underslagsforsikring for medlemsklubbene

Idretten har pålagt alle idrettsklubber å ha underslagsforsikring. Norges Motorsporsportforbund har valgt i å ivareta dette for alle sine medlemsklubber. Dette innebærer at klubbene når de betaler sin medlemskontingent til NMF i tillegg til den ansvarsforsikringen de hadde fra før også vil få underslagsforsikring som en del av kontingenten. Nærmere om vilkårene vil bli publisert senere, men forsikringen dekker det obligatoriske kravet fra NIF. Forsikringen vil være gjeldene fra medlemskontingent er betalt.

Les mer …

Hvordan ta i bruk KlubbAdmin

Norges Motorsportforbund har importert alle registrerte medlemmer til idrettens database. Hver klubb trenger derfor ikke foreta egen import av sitt medlemsregister.

Under ligger en kort beskrivelse på hvordan man kommer igang.

Les mer …