Utøverlisens fra året man fyller 13 år

Norske myndigheter har satt krav til at man må løse en utøverlisens for å drive idretter i NMF, under motorsportforskriften eller sjøfartsloven. Lisensen inneholder en personforsikring og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. (ingen forsikring i Radiostyrt motorsport)

Alle søknadsskjemaer og dokumenter finner du i vårt dokumentsenter.

Les om opplæringslisens i egen artikkel.

Slik går du frem for å søke om utøverlisens

 

Fra det året man fyller 13 år kreves det at man selv må gjennomføre e-læringskurset (https://kurs.idrett.no/course/view.php?id=126), i tillegg til at man gjennomgår den grenvise opplæringen i en klubb. Man må levere en godkjent legeattest sammen med egenattest og lisenssøknaden (se eget skjema her). Hvis man har hatt barnelisens tidligere trenger man ikke ny grenvis praktisk opplæring, men man må sende inn kopi av e-læringsdiplomet sammen med søknaden og helsedokumentene. Vi anbefaler at foresatte for ungdommer også gjennomfører e-læringskurset.

Dokumentasjonen sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

I det nye systemet må man logge seg på og ta ut utøver- og funksjonærlisenser selv. Utøverlisensene betales elektronisk direkte i løsningen. Dersom man har løst en lisens innen de siste fem årene stilles ingen nye krav for å fornye. I NMF kan man løse lisenser av ulik varighet, forsikringsdekning og aktivitet. Saksbehandlingstiden for utøverlisenser og kjøretøybevis, er opp til 14 dager.

Matrisen under viser hvilke lisenser som finnes tilgjengelig for kjøp i NMFs konkurransesystem SAS. Prisene gjelder for 2016. sas.nmfsport.no

 

 

 
 

Forsikringsdekning

Det er viktig å merke seg at de ulike lisensene har ulik forsikringsdekning. Oversikten over forsikringsdekningen finner du i bunnen av denne siden, og mer informasjon om forsikring kan du lese her.
 

Gjenopptagelse av lisens

Dersom det har gått mer enn 5 år siden du sist hadde lisens, kan du søke om gjenopptagelse av lisensen din. Du må da sende inn skjemaet "Utøverlisens søknad" som ligger i vårt dokumentsenter som også må godkjennes av greninstruktør. Dersom det ikke er endringer i helsetilstanden din siden sist, trenger du ikke sende inn ny legeattest. Husk å krysse av for "Gjenopptagelse". Har du ditt gamle lisensnummer tilgjengelig, kan du skrive dette inn i søknaden. Vi anbefaler alle som skal gjenoppta lisensen om å gjennomføre E-læringskurset.
 

Grunnlisensens gyldighetsområde.

Det har vært betydelig forvirring rundt hvor grunnlisensen er gyldig. Ved en feil ble det i teksten bak på plastkortene i fjor angitt at denne kun gjelder i Norge. NMF er fremdeles tro mot den gamle nordiske overenskomsten om at nasjonale lisenser har gyldighet i hele Norden. Det eneste unntaket er opplæringslisensen.  Dette betyr i klartekst at grunnlisens gjelder for trening i de nordiske landene så lenge aktiviteten foregår i regi av en klubb som er tilsluttet et av våre nordiske søsterforbund (DMU, SVEMO eller SML).

Men igjen presiseres det at trening er trening og ikke konkurranse (tidtaking, resultatliste eller noen annen form for rangering). 
 

Oppgradering av lisens

For å oppgradere en lisens, for eksempel fra grunnlisens til nasjonal lisens, må man sende forespørsel på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med SAS-ID og hvilken lisenstype som ønskes. Ungdom kan velge mellom ungdomslisens eller internasjonal lisens. Fra det året man fyller 20 år kan man velge mellom grunnlisens, nasjonal lisens eller internasjonal lisens. Man kan også velge classic lisens, men da gjelder det begrensninger på hvilke kjøretøy man kan benytte.
 

Engangslisens til konkurranse 

Det er også mulig å kjøpe engangslisens i SAS i forbindelse med påmelding til en konkurranse. Kjøp av denne forutsetter imidlertid at man har grunnlisens, eller tidligere er registrert som lisensinnehaver i løpet av de siste fem år, eller at man har sendt inn dokumentasjon tilsvarende det som gir rett til å kjøpe ordinær lisens. Denne lisensen har to priser avhengig av om man har en helårs grunnlisens, eller om man løser ut engangs grunnlisens sammen med engangs konkurranselisens. I og med at alle engangs lisenser knyttes opp mot et arrangement, forutsettes det derfor at aktiviteten (for eksempel et lukket løp/klubbmesterskap, hvor grunnlisens kan brukes) er registrert som et arrangement i SAS.
 
For å kjøpe en engangslisens må du først velge "ny lisens" i SAS, og velge "en spesiell konkurranse". Søk etter aktuell konkurranse. Velg, kjøp og betal i handlekurven.
 

Utsendelse av lisenskort

NMF utsteder lisenskort i plast til følgende lisenstyper: 
- Årslisens; grunn-, nasjonal- og internasjonal lisens (ikke FIM EM/VM konkurranselisenser).
Mens man venter på lisenskortet kan man se en kopi av lisensen under "min profil" i SAS. Denne kan man laste ned som PDF og skrive ut. 

Når det gjelder funksjonærlisenser (teknisk kontrollant, stevneleder, jury A/B og juryleder) vil man kunne se kompetanse og skrive ut sin idretts-cv på www.minidrett.no