Klubbovergang

Ønsker du å representere annen klubb?

Det er ingen spesifikk frist for klubbovergang, det kan man gjøre når som helst på året. Men man har 3 måneder karantene før man kan representere ny klubb. Det vil si at, fra man har betalt overgangsbeløpet må man fortsatt representere gammel klubb i 3 måneder. Overgang søkes i SAS under «Min profil» / «Medlem av klubb», Husk at du må være medlem i ny klubb for å melde overgang i SAS.  og karantenetiden starter fra det tidspunktet du har betalt overgangsgebyret og gammel klubb har godkjent overgangen.

Reglene for klubbovergang gjelder alle medlemmer, uansett om det er løst lisens, unntatt medlemmer som fortsatt er omfattet av Barneidrettsforskriften.