Funksjonærlisens

I henhold til Norsk Konkurransereglement (NKR) må man ha en lisens for å kunne være stevneleder eller teknisk kontrollant under en konkurranse. I tillegg skal konkurransen ha en jury, og for å delta i en jury må man også ha lisens.

En juryleder må ha en jury A-lisens, mens man må ha en jury B-lisens for å bli oppnevnt som jurymedlem fra NMF. En arrangørklubb kan også oppnevne et medlem til juryen, men dette medlemmet trenger kun å ha stevnelederlisens. For å være juryleder i et norgesmesterskap må man ha en egen jurylederlisens.

 
For å få en funksjonærlisens må man delta på et kurs i regi av NMF. Deretter må man gjennomgå forskjellige grader av grenvis praksis før man kan få lisensen. Lisensen har en varighet på tre år, etter det må man delta på et seminar for å fornye den for nye tre år. NMF sørger for at man har det tilbudet på kurs og seminarer som grenene og klubbene har behov for. Hvert tredje år gjennomføres også det seminaret som er påkrevd for å få jurylederlisensen. Den bygger på at man har jury A-lisens i vedkommende gren fra før, og det er stort sett grenlederene som velger ut hvem de vil ha på disse seminarene.
 

Lisens sikkerhetsleder, aktivitetsleder- og trener

NMF har gått bort fra ordningen med lisens for sikkerhetsledere, aktivitetsledere og trenere. Ved oppnådd kompetanse etter utdanning er denne gyldig uten å søke om lisens. Kompetansen kan leses i din profil på minidrett.no, og om ønskelig skrives ut som bevis på oppnådd kompetanse.
 
For å lese mer om utdanning i NMF, se Utdannings-sidene.