Ekstraordinært Forbundsting 2017

Det innkalles til ekstraordinært Forbundsting fredag 10. november. Innkallingen og ytterligere informasjon ligger vedlagt her.

VIKTIG INFORMASJON: Det er egen påmelding for ekstraordinært Forbundsting. Skal klubben også ha deltagere på Motorsportkonferansen, må disse meldes på via egen link.

Se vedlagte beregning for hvor mange delegater klubben kan sende. Klubbenes delegasjoner må sammensettes i tråd med NIFs lov, § 2-4 (kjønnsfordeling), slik at begge kjønn er representert hvis klubben stiller med mer enn 1 delegat. Eventuell dispensasjon fra denne bestemmelsen kan kun gis av Idrettskretsen klubben er tilknyttet. 

Av praktiske hensyn bes om at påmelding skjer innen torsdag 2. november 2017 kl. 23:59 via https://www.deltager.no/ekstraordinaert_forbundsting_2017.
Ved påmelding senere vil vi kunne få praktiske utfordringer som blant annet kan føre til forsinket møtestart.

Saksdokumentene publiseres på nmfsport.no senest 14 dager før ekstraordinært Forbundsting