Norges Motorsportforbund

Nedre Storgate 42

3015 Drammen

 

Telefontid: Mandag - Fredag 08.00-15.00

Sommertid fra 15.05-15.09: Kontoret er åpent fra 0800-1500

Sentralbord: 32 88 32 90

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Kontakt:    
NMF Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 32883290
Motorsportakademiet Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
Pressekontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 93678155
Generalsekretær - beredskap Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 97143225

 

Oversikt over ansatte  
   
Roy N. Wetterstad Generalsekretær
Geir Lilletvedt Forbundsadvokat
Mette Moen Knutsen Økonomisjef
Are Antonsen Kompetanse- og utviklingssjef
Tommy Rovelstad Sportssjef
Stine Engelstad Markeds- og kommunikasjonsmedarbeider
Kjell Amundsen Kommunikasjonsmedarbeider
Pål Magnussen Grenkoordinator
Sabrina Gaard Grenkoordinator
Elin Olsen Grenkoordinator
Marthe Moen Hagen Sportssekretær
Suzan Libano Administrasjonssekretær
Hanne Lindberg Administrasjonssekretær
Kjetil Korbu Nilsen Integreringskonsulent
   
Regionale kompetanserådgivere
Tor Linnerud Regional rådgiver
Conrad Rye Holmboe Regional rådgiver
   

 

Historie 

Norges Motorsportforbund har røtter tilbake til 1916 da Norges Motorcycle Club ble stiftet den 28. august.
Dette regnes som motorsykkelsportens og NMF's formelle oppstart her i landet og snøscootersporten ble etter hvert en integrert del av virksomheten nasjonalt og internasjonalt.
Båtsporten hadde sin etablering i 1936 med dannelsen av Norsk Outboard Klubb, mens Norsk RC-bilforbund ble stiftet i 1978.

Den 13. oktober 2001 ble Norges Motorsportforbund dannet som en sammenslutning for all motorsport innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite.
I dag er fleridrettsforbundet NMF organisert med fire avdelingsforbund med betydelig grad av selvstyre. Avdelingsforbundene har 13 hovedgrener.

Det ble en viktig milepel for norsk motorsport da Norges Motorsykkelforbund fra 1. januar 1977 ble tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund. I 1994 ble også Norges Båtsportforbund tatt opp NIF.

Ved forbundssammenslutningen i 2001 gikk disse forbundene i NIF sammen og dannet Norges Motorsportforbund fordi man hadde mange felles utfordringer og ønsket å stryke sitt driftsgrunnlag. Samtidig gikk Norges Snøscooterforbund inn i den nye forbundssammenslutningen med et betydelig antall snøscooterklubber. I 2002 kom Norges RC-bilforbund med i sammenslutningen for en forsøksperiode på to år. Forbundet ble endelig oppløst etter forsøksperioden og har siden vært fullverdig med i NMF.

NMF er i dag det mest rendyrkede fleridrettsforbundet i norsk idrett med sine avdelingsforbund Norges Båt-, Motorsykkel-, Radiostyrt- og Snøscooterforbund.
Fleridrettsforbundets høyeste organ er forbundstinget som avholdes hvert fjerde år. Avdelingsforbundene har seksjonsårsmøter hvert annet år hvor de bl.a. velger ledelse og behandler planer og budsjetter.

NMF er tilknyttet flere internasjonale forbund. For båtsport er man tilknyttet Union Internationale Motonautique (UIM). Det er et formalisert nordisk samarbeid innen båtsport. Vannjet har i tillegg en egen tilknytning til International Jet Sports Boating Association (IJSBA). For motorsykkelsport og snøscootersport er NMF medlem av Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) og Union Europeenne de Motocyclisme (UEM) som her henholdsvis internasjonalt og kontintalt forbund for denne delen av NMF. I tillegg er man med i Nordic Motorsport Council hvor formannskapsansvaret rullerer mellom de fem nordiske medlemslandene. Radiostyrt bilsport har sin internasjonale forankring i International Federation of Model Auto Racing (IFMAR) og European Federation of Radio Operated Automobiles (EFRA) på kontinentalt nivå.

NMF avdeling Norges Båtsportforbund har ansvar for hovedgrenene offshore, vannjet og rundbane.

NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund har ansvar for hovedgrenene motocross, trial, roadracing, enduro, ATV/quad og speedway.

NMF avdeling Norges Radiostyrt Motorsportforbund er oppdelt i fuel og elektro klasser.

NMF avdeling Norges Snøscooterforbund har ansvar for grenene snøscootercross, drag og bakke. I tillegg sorterer Snøscooterforeningen (Snøfor) under denne seksjonen som interesseforening for snøscooter med ansvar for touringaktivitet.

Mellom forbundstingene hvert fjerde år ledes forbundet av et forbundsstyre bestående av president, fire visepresidenter for hver av særidrettene, visepresident(er) for gren(er) over en viss størrelse, ungdomsleder, og lederne for de fire avdelingsforbundene.

Avdelingsforbundene har sine egne seksjonsårsmøtevalgte styrer som sitter for toårige valgperioder. De ansvarlige for hovedgrenene skal sitte i seksjonsstyrene.

Forbundet har i tillegg forbundstingsvalgte utvalg og forbundsstyrevalgte fagutvalg.

Den daglige driften av forbundet er det forbundskontoret i Drammen som står for under ledelse av generalsekretæren.

Motorsport-Norge er oppdelt i seks regioner - øst, vest, nord, sør, midt og innlandet. Disse har valgte regionstyrer som velges på årlige regionårsmøter. I noen av regionene er det etablert regionale kompetansesentre hvor forbundet har ansettelsessamarbeid om regionale idretts- og aktivitetskonsulenter.

Det er 291 (2016) motorsportklubber spredt over hele landet. Noen organiserer flere særidretter og grener og er såkalte fleridrettsklubber, mens andre kun organiserer kun en gren. Alle klubber må søke opptak gjennom idrettskretsene for å kunne bli medlemsklubber i NIF og NMF. For å oppnå dette må de tilfredstille visse krav og underlegge seg idrettens lovverk og bestemmelser. Enkeltmedlemmene i klubbene innkalles hvert år til et årsmøte som utgjør klubbens høyeste organ som bl.a. velger klubbledelse og vedtar planer og budsjetter. Hovedtyngden av motorsportklubbene er relativt små og det er ikke vanlig at motorsportklubber i Norge har ansatte.