Regioner

Fra og med 2007 har det vært seks regioner i NMF. Hver region har sitt eget styre.

Fra forbundstinget i 2007 er regioner blitt lovfestet i NMF. § 25 i den nye forbundsloven sier følgende om regioner:

§ 25 (Regioner)

NMF deles inn i seks regioner for å organisere samarbeid mellom klubbene om konkurranser og andre oppgaver for å ivareta motorsporten.

De seks regionene er:

 

NMF Region Innlandet

NMF Region Midt Norge

NMF Region Nord Norge

NMF Region Sør Norge

NMF Region Vest Norge

NMF Region Øst Norge

Regiongrensene skal i hovedsak følge fastlagte fylkesgrenser, men forbundsstyret kan vedta justeringer av grensene for motorsportregionene.

Regionenes formål er å arbeide for motorsportidrettenes utvikling innen regionen og fremme samarbeidet mellom klubbene. Den skal bistå sitt forbund i alle spørsmål som gjelder motorsportidrettene innen regionen.

Forbundsstyret godkjenner lover for sine regioner basert på basislovnorm for særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret. Forbundsstyret skal videre søke Idrettsstyret om endelig godkjenning av regionlovene. 

 

NMF har opprettet Regionale kompetansesentre for norsk motorsport. 

De regionale kompetansesentrene for motorsport har følgende generelle oppgaver:

Rådgivning og veiledning innen:

-          Kompetanseutvikling

-          Klubbutvikling

-          Aktivitetsutvikling

-          Breddeutvikling

Kompetanseadministrasjon:

-          Planlegging

-          Behovsanalyse

-          Kompetansesamarbeid region

-          Organisering/tilrettelegging sentrale og regionale tiltak

Spesialoppgaver:

-          Nord – Integrering

-          Midt -  Anlegg

-          Vest – Utdanning og breddevirksomhet

-          Sør – Ledelses- og utøverutvikling

-          Øst – Utdanning og breddevirksomhet

-          Innlandet - Barneidrett

 

Under ser du hvor kompetansesentrene er plassert i de respektive regioner:

Nord Norge – Bodø – samarbeid med Bodø kommune og Bratten Aktivitetspark

Midt Norge – Mo i Rana – samarbeid med Arctic Circle Raceway

Vest Norge – Bergen – samarbeid med NMF Region Vest

Sør Norge – Drammen – samarbeid med NMF Region Sør

Øst Norge – Drammen – samarbeid med NMF Region Øst

Innlandet – Ringsaker – samarbeid med NMF Region Innlandet