Er du lisenskurslærer – da må du lese denne

NMF har i år arbeidet med en ny ordning for lisenskurs. Vi har utviklet et teorikurs som nå er tilgjengelig på nett, og som blir obligatorisk for utøvere fra 13 år og foresatte for barn i alderen 5-12 år. I tillegg kommer praktisk opplæring, som er obligatorisk for alle. Det er her dere kommer inn i bildet. Vi avslutter nå rollen som lisenskurslærere, og etablerer noe vi har valgt å kalle greninstruktører. Greninstruktørene skal i stor grad gjøre det samme som lisenskurslærere har gjort tidligere, men de slipper å undervise i en del emner som gjelder all virksomhet i NMF. Det har vi nå lagt inn i det nettbaserte kurset.
Les mer …

Viktig informasjon om funksjonærlisenser

I henhold til NKR skal funksjonærlisenser gis tre års varighet. Deretter må man delta på et oppdateringsseminar for å forlenge lisensen for en ny treårsperiode. I forbindelse med omlegging av lisensene til SAS, har NMF funnet det formålstjenlig å gi alle funksjonærlisenser en fast treårsperiode som er lik for alle. Den første perioden er bestemt å være fra 1.1.2015 til 31.12.2017. For ikke å «stjele» varighet fra noen, har vi bestemt at alle lisenser som er gyldige i 2015 vil få ny gyldighetsdato satt til 31.12.2017.

Les mer …

Internasjonale kurs

NMF har behov for funksjonærer med lisenser som gir rett til å arrangere internasjonale konkurranser i Norge, eller møte som delegater på åpne jurymøter i EM og VM utenlands.
 
Det er NMF, i samarbeid med de enkelte grener, som administrerer påmelding til disse seminarene. Normalt vil grenene betale for de man har bruk for, men klubber som trenger funksjonærer kan også melde på deltakere på egen bekostning. All påmelding må imidlertid gjøres gjennom NMF.

Her finner du oversikt over seminarer i regi av FIM som gjelder seksjonene motorsykkel og snøscooter. Vær oppmerksom på at alle seminarene
Les mer …

Utdanning

Det krever mye kompetanse å drifte en klubb, region eller forbundskontor eller være tillitsvalgt i en klubb, region og på forbundsnivå. NMFs kurs er bygget opp først og fremst for å kunne tilby klubbene kurs og opplæring innen hovedområdene vist i NMFs utdanningsoversikt:

  

Les mer …