Arrangørkonferanse MX

LØRDAG 18.FEBRUAR, SCANDIC(RICA) HOTELL, GARDERMOEN

AMX inviterer til arrangørkonferanse for MX. Klubber i østlandsområdet oppfordrer særskilt til å delta. På MSK i november 2016 ble det enighet om å ikke avholde N-Cup i 2017, og ny struktur på løp og løpsformer skal presenteres. I vår Handlingsplan, presentert på MSK skal vi forsøke 2 nye løpsformer, og vil du og din klubb være med å utforme retningslinjer for dette, må du/dere være med nå.

Program for dagen;

Les mer …

Gultvedt Grand Prix 2017

Dato for Gultvedt Grand Prix er nå satt, lørdag 02. september 2017.

NM/Lag-NM 2017

Datoene er satt for neste års NM og Lag-NM: 

 

Runde Sted Dato
1 Elgane Motorsykkelklubb 03.06.2017-04.06.2017
2 Haslemoen Motorsport klubb 29.07.2017-30.07.2017
3 Re Motorsportklubb 26.08.2017-27.08.2017
Lag-NM Lunner Motorsport   16.09.2017-17.09.2017

Motocross

Motocross er Norges desidert største motorsykkelgren i Norge og står for hovedandelen av NMFs medlemmer. Det er et betydelig antall anlegg for Motocross over hele landet og banene ligger ofte i kupert terreng med sand-eller jordunderlag.

Hva kreves for å kjøre?
For å delta på trening eller konkurranse må en utøver ha:

  • Lisens for motocross.

  • Nødvendig kjøreutstyr.

  • Godkjent motorsykkel.

  • Kjøre på en bane godkjent av NMF, i regi av en klubb tilsuttet NMF med godkjent treningsleder tilstede.

    All kjøring reguleres etter NMFs reglement.

I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF.
Alle som kjører motocross må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en motocrossbane. For å få trenings- eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs bestående av 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.

I motocross kan du kjøre fra den dagen man fyller 5 år.

Les mer …

Differensiert startavgift

Det er gjort en endring i hvordan summen for påmelding vises. Dette er gjort for å ta høyde for differensiert startavgift ved påmelding til flere klasser. Påmeldingsavgiften er delt opp i to slik at det er en påmeldingsavgift og en startavgift.
 
Påmeldingsavgiften gjelder for konkurransen og legges bare til en gang. Startavgiften legges til per klasse. Dette betyr at om man melder seg på f.eks NC betaler man en påmeldingsavgift på 350.- og en startavgift for første klasse på 350.- tilsammen 700.- Om man ønsker å delta på en klasse til betaler man da en startavgift på 350.- og får da en totalsum på 1050.-
 
Summene kan variere for andre løp og serier, men prinsippet er det samme. Man betaler akkurat det samme som tidligere, men summen er delt opp.

Terminliste Motocross