Påmelding er åpen for NC3 i Kristiansand

18-19. Juni arrangeres NC3 av Vennesla. Meld deg på nå! Klubben har valgt å invitere til barneklassen 85cc 10-12 år i tillegg til MX 85cc Rekrutt (11-12år). Det er bare mulig å velge en av klassene grunnet begrenset kjøretid i henhold til barneidrettsforskriften.

Differensiert startavgift

Det er gjort en endring i hvordan summen for påmelding vises. Dette er gjort for å ta høyde for differensiert startavgift ved påmelding til flere klasser. Påmeldingsavgiften er delt opp i to slik at det er en påmeldingsavgift og en startavgift.
 
Påmeldingsavgiften gjelder for konkurransen og legges bare til en gang. Startavgiften legges til per klasse. Dette betyr at om man melder seg på f.eks NC betaler man en påmeldingsavgift på 350.- og en startavgift for første klasse på 350.- tilsammen 700.- Om man ønsker å delta på en klasse til betaler man da en startavgift på 350.- og får da en totalsum på 1050.-
 
Summene kan variere for andre løp og serier, men prinsippet er det samme. Man betaler akkurat det samme som tidligere, men summen er delt opp.

Terminliste 2016

Trykk "Les mer" for å se MX aktivitetsplan 2016. Terminlisten oppdateres fremover med ytterlige aktiviteter.

 

Les mer …

Motocross

Motocross er Norges desidert største motorsykkelgren i Norge og står for hovedandelen av NMFs medlemmer. Det er et betydelig antall anlegg for Motocross over hele landet og banene ligger ofte i kupert terreng med sand-eller jordunderlag.

Hva kreves for å kjøre?
For å delta på trening eller konkurranse må en utøver ha:

  • Lisens for motocross.

  • Nødvendig kjøreutstyr.

  • Godkjent motorsykkel.

  • Kjøre på en bane godkjent av NMF, i regi av en klubb tilsuttet NMF med godkjent treningsleder tilstede.

    All kjøring reguleres etter NMFs reglement.

I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF.
Alle som kjører motocross må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en motocrossbane. For å få trenings- eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs bestående av 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.

I motocross kan du kjøre fra den dagen man fyller 5 år.

Les mer …

Startnummer MX 2016

Datoer for nummer booking 2016

Mellom 15. Desember og 30. januar

Førere som har hatt nummer i 2015 kan booke dette nummeret for 2016.

 

Fom 1. Februar 2016

Startnummer som ikke har blitt booket av andre førere blir nå valgbare. Startnummervalg åpnes for førere som vil velge et nytt startnummer.

 

Les mer …

Terminliste Motocross