Referat arbeidsgruppemøte

Hei Klubber

Vedlagt følger referat fra møtet jeg hadde med arbeidsgruppen i Porsgrunn.
 
Til info: Når det gjelder klassen V-25 så har det vært endel frem og tilbake med dens eksistens fremover. Siden det har vært ustabil deltagelse den siste tiden så ville jeg egentlig slette den.
Men etter nøyere vurdering og litt undersøkelser så har klassekontakt lovet mellom 5-8 deltagere i samtlige løp fra denne klassen. Dette er utøvere som ikke ville ha kjørt båtrace i 2016 om V25 ikke hadde eksistert.
Jeg har derfor beholdt klassen i Norge i 2016 og vil at alle klubber tar den med i sine race. Dette er vel og merke siste sjanse og blir det ikke slik det er lovet med antall deltagere i 2016 så slettes klassen neste år permanent.
 
Mvh
Pål Virik Nilsen
Grenleder Rundbane
 

Rundbane båt

Rundbane kjøres på indre havner eller på innlandsvann der banen er avgrenset med to til seks svinger. Banestørrelsen ligger på mellom 1.200-1.800 meter, og det kjøres etter antall runder eller antall minutter.

Klassene er delt inn etter motorstyrke og skrog på båten. Det konkurreres med V-bunnsbåter og katamaraner. Alle klasser har begrensing på trimming. For å kunne drive med rundbane båt må du være medlem av en båtsportklubb under NMF og ha løst en fører-lisens. Du kan starte med debutantklassen i rundbane fra 13 år. Lurer du på hvordan du kan starte opp med rundbane båt, bør du ta kontakt med din nærmeste båtsportklubb for mer informasjon.

Les mer …

Terminliste Rundbane båt