Trial

I Trial handler det ikke om å kjøre fortest, men om samle færrest prikker. Det gjøres ved å holde balansen mens man forserer hindrene. Trial kjøres på et område eller i skogsterreng med dumper, steiner og andre naturlige hindre.

En trialsykkel har ikke noe sete så man må stå hele tiden. Hvis man mister balansen og må sette en fot i bakken gis det en prikk. En konkurranse varer ofte i flere timer. 

I Norge er det tillatt å kjøre trial på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem av Norges Motorsportforbund. Alle som kjører trial må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på et trialområde. For å få trening eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs som inneholder 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.

Les mer …

Terminliste Trial