Opptak Team Norway Junior Trial

Team Norway Junior Trial, åpner for inntak av nye utøvere fra 2018. Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke, er i aldersgruppen 13 -16 år ved første gangs inntak, og at de satser langsiktig (minimum 4 år) og internasjonalt. Er du 12 år i år, men fyller 13 i løpet av 2018 kan du søke på teamet.

Vi i teamet åpner for at frem til du er 16 år så vil det være lavere krav og satsning.

Teamet har flere felles samlinger, både i inn- og utland, i løpet av et år. Du må påregne opptil 25 reisedøgn eller mer, for å kunne delta på samlinger og konkurranser i løpet av året. NMF støtter teamet med toppidrettsmidler, men dog i begrenset omfang. Søker og dens støtteapparat må derfor selv være villig til å bidra økonomisk for å kunne delta.

Les mer …

Kronikk - Idrettsdiskriminering av særidretter?     

 

Diskriminering brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling. På Vestlandet utspiller det seg et kommunepolitisk drama som norsk idrett neppe har sett maken til. Kommunens håndtering reiser en rekke prinsipielle idrettspolitiske spørsmål av nasjonal interesse. Blant annet: Hvor skal idrettsanlegg for motorsport og luftsport (i dette tilfellet også sykkelsport) lokaliseres hvis det ikke kan lokaliseres innenfor støysonen til en lufthavn? Hvordan skal idrettsklubber forholde seg til kommunenes reguleringsplaner?

Les mer …

35th Rendez-vous FIM Meritum 2017 på Røros TEMA: FIM

MC-bladet har laget en artikkel om FIM Meritum- treffet på Røros den 20.-23. juli. Se vedlagte faksimile!

Undersøkelse om utøveres synspunkter i arbeidet for en mer rettferdig idrett - Fair Sport

Informasjon fra Antidoping Norge

«Fair sport» er en uavhengig internasjonal organisasjon som jobber for utøvers rettigheter med å bekjempe juks og dopingbruk i idretten. En av organisasjonens stiftere er tidligere olympisk gullmedaljør på skøyter, og grunnlegger av «Right to play», Johan Olav Koss. Les mer om Fair Sport her: https://fairsport.org/

Les mer …

10. plass til Burud sammenlagt

Tekst: Mette Nyberg

Årets siste EM runde i enduro 2017 foregikk i Gelnica, Slovakia og gikk over 3 dager.

Fra Norge deltok Kevin Burud, som har kjørt hele serien, og Joachim Jonassen, som nettopp hadde blitt gammel nok til å delta på sin første EM runde. Kevin lå på en 10. plass før start og hadde som mål å avansere. Joachim hadde to mål, å kjøre et bra løp og å få med seg så mye erfaring som mulig.

Les mer …