Reisefordeling MSK 2016

Fordelingen ligger ute på nett fra 14. februar med tilbakemeldingsfrist 28. februar 2016

 

Reisefordeling i forbindelse med Motorsportkonferansen skal gjelde for 1 person pr. gren. Dersom en klubb kun representerer en gren, gjelder fordelingen for inntil 2 personer innen denne grenen.