Offshore

Offshore er betegnelsen på båtklasser som konkurrerer på bane over en lengere distanse utenskjærs. Grenen hører inn under båtsportseksjonen, og man må utløse en lisens fra forbundet via en medlemsklubb.

Som i all annen motorsport må man ha lisens for å kunne delta i både nasjonale og nordiske løp. For å kunne løse ut en gyldig offshorelisens m/bilde må man fremlegge legeattest. Alt av essensielle lisenser + loggbok og målebrev samt homologiseringspapirer for 4-taktere må være med på hvert race og skal vises ved innsjekking før løpene. Etter løpene blir alle båtene veid for å se om de holder vektkravet, men det forekommer også påbudte motorsjekker. Motorsjekk skjer etter målgang, i dry pit av kvalifisert teknisk personell med personlig godkjenning utstedt av forbundet.

Offshoresporten i Norge består av følgende klasser

Les mer …

Terminliste Offshore