Toppidrett i NMF

NMFs Toppidrettsprosjekt er et ledd i realiseringen av NMFs Langtidsplan, hvor det er nedfelt at forbundet skal prioritere et profesjonelt arbeid med toppidrett og rekruttering inn mot toppidrett basert på kunnskap og erfaring i norsk idrett, med mål å sikre medaljer i internasjonale mesterskap.

Motorsportakademiet
Motorsportakademiet (MA) skal først og fremst tilby idrettsfaglig kompetanse og kvalitetssikre prosessene for å fremme helhetlig prestasjonsutvikling på elitenivå i norsk motorsport. MA skal sammen med gren, utøverne og deres støtteapparat ha en helhetlig fokus på å skape utvikling, prestasjonsarenaer og resultater.
En av våre viktigste samarbeidspartnere i dette arbeidet er Olympiatoppen som hardet operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett - http://www.olympiatoppen.no
MA er organisert ved at man har MA Elite, landslag, representasjonslandslag og Team Norway. 

MA Elite
For utvalgte personer som allerede er etablerte toppidrettsutøvere innenfor sin idrett og pga sin satsing ikke kan være tilknyttet et landslag.

Landslag
Landslagene er permanent og konkurranseuavhengig. Utøverne til landslaget tas ut før sesong – for å sikre forutsigbarhet, skape en lagfølelse og etablere en toppidrettskultur.
Landslagene i NMF for sesongen 2016 er: 

·      Trial

·      Enduro

·      Motocross

·      Snowcross

Representasjons - landslag/ utøver
Et lag eller en utøver som er tatt ut for en tidsbegrenset representasjonsoppgave eller lagkonkurranse internasjonalt, og som oppløses i det oppgaven er gjennomført.

Team Norway
Team Norway er utviklingsorientert ungdomsteam for grenene i Norges Motorsportforbund. Dette er team for unge utøvere i aldersgruppen 13 til 19 år som får muligheten til å utvikle seg mot en fremtidig satsing på toppidrett.
Teamene for sesongen 2016 er:

·      Team Norway Trial

·      Team Norway Motocross

·      Team Norway Aquabike

·      Team Norway Enduro

·      Team Norway Snowcross

·      Team Norway Quad

·      Team Norway Jenter 

Kontaktpersoner
Tommy Rovelstad (Sportssjef) 
Pål Magnussen (Sportskoordinator) 
Camilla Illidi (Hovedtrener)