Pressemelding 20.12.2018:
IT informasjon! SAS heter nå MITA, lisenskortene blir digitalisert fra 2019 i appen JOYN.