FIM-Rally 2018 Litauen

  • Informasjon

Informasjon om påmelding til FIM-Rally 2018 i Litauen

Man kan også sende påmeldingen som mail med vedlegg til nmf@nmfsport.no Mail må merkes FIM-rally 2018 i emnefeltet. Skannede dokumenter bør være i PDF-format. Det holder med ett eksemplar av hvert skjema, selv om det står skrevet to på skjemaene. Vi kopierer selv. Det er viktig at det brukes riktig mailadresse. Ikke send direkte til saksbehandler, da det kan være flere som jobber med samme sak.

Påmeldingen må være NMF i hende senest i løpet av tirsdag 3. april 2018. Da har de siste etternølere akkurat rukket å komme hjem fra påskeferie. Vi må behandle og kvalitetssikre alle dokumenter, og alt skal være FIM i hende innen 15. april.

Ved spørsmål, kontakt forbundskontoret på mail til nmf@nmfsport.no  

Offisiell hjemmeside for arrangementet er http://fim-rally2018.com/

 

Har du deltatt på årets FIM-Rally 2018 - Litauen kan du søke om
FIM - Rally Award 2018 Meritum eller Co-Meritum 

Last ned skjema 2018 FIM Rally Meritum og send til nmf@nmfsport.no eller til adresse
Nedre Storgate  42, 3015 Drammen.
Skjemaet må sendes først til NMF for godkjenning, før den sendes videre til FIM. 


Frist for å sende inn til NMF er søndag 26.august 2018