Norges Motorsportforbund
English

Generell mistillit til president og styreleder Per Velde

  • Politikk

(17. mars 2019) President og styreleder Per Velde i Norges Motorsportforbund har ikke lenger forbundsstyrets tillit. Det vil bli innkalt til ekstraordinært forbundsting så snart som mulig.

Et klart flertall i forbundsstyret stemte for generell mistillit til Per Velde under gårsdagens styremøte i Norges Motorsportforbund.

Dermed blir det ekstraordinært forbundsting med kun to saker på dagsorden; mistilliten i forbundsstyret til sittende president og styreleder Per Velde, og valg av ny president.

Per Velde har sittet som styreleder for Norges Motorsportforbund siden tinget i april 2017.

Tony Isaksen startet som ny Generalsekretær i Norges Motorsportforbund i januar i år.

-Vi håper at vi snart får avklart denne situasjonen. Vi ønsker å skape en situasjon hvor vi sammen kan tenke fremover – og jobbe aktivt og positivt for å realisere målsettinger, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund.

Generalsekretær Tony Isaksen innrømmer at dette ikke er noen ideell situasjon for Norges Motorsportforbund.

-Nei, slike situasjoner er ikke det vi trakter etter. Det er bare å vente på en løsning på det ekstraordinære forbundstinget. Nå må norsk motorsport samles for å jobbe mot felles mål, sier Tony Isaksen.

Norges Motorsportforbund er medlem av Norges Idrettsforbund.

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund på mobil 928 48598 eller mail tony.isaksen@nmfsport.no

 

Aktuelt