Norges Motorsportforbund
English

Grenleder i motocross trekker seg

  • Informasjon

Grenansvarlig i motocross har trukket seg med umiddelbar virkning. Søknaden vil bli formelt godkjent på første ordinære forbundsstyremøte 22. mai. 

- Vi har nettopp mottatt beskjeden fra grenansvarlig, og vi tar det til etteretning, sier generalsekretær Tony Isaksen.

Tony Isaksen håper nå på ro i miljøet.

- Norges Motorsportforbund takker for innsatsen han har lagt ned den tiden han har vært grenansvarlig. Vi ser nå fremover, og retter fokuset mot årets sesong som allerede er godt i gang, sier Tony Isaksen.

Nyvalgt vara, Geir Øyen, har nå tatt over vervet som grenansvarlig i MX.

Aktuelt