Norges Motorsportforbund
English

Kriterier til laguttak - Quad of Nations EM 2019 Tyskland

 • Sport

Quad of Nation 2019 laguttak

Lag uttak baseres på:

 1. Refleksjon av resultater 2018
 2. Utøver innsats
 3. Utøver satsnings nivå
 4. 2019 resultater frem til uttak, medio juni
 5. Prestasjon potensiale

Valg av kandidater blir basert på klasse åpen i Norge, alle norske utøvere i klasse åpen har likt utgangspunkt for å bli valgt ut til Lag EM.

Praktisk uttaks gjennomføring:
ATV gren og teamtrener vil velge ut potensielle kandidater ut i fra NC 1, samt jamfør tidligere historikk – i etterkant av NC 1 jobbes det internt med potensielle kandidater frem til NC 2.

I etterkant av NC 2 vil aktuelle kandidater bli evaluert og kontaktet for dialog.

Endelig laguttak vil bli lansert etter løpet på Elgane 22juni. (dette er siste frist for å kvalifisere seg til laguttaket)

Uttak blir evaluert av:
NMF grenleder/vara, lag EM trener Tommy Nordstø, Motorsportakademiets leder, sportsjef Tommy Rovelstad og Christina Mile grenkoordinator NMF

Etter uttak vil lag bli implementert i satsningen til NMF.

Fokus:

 1. Lag trening
 2. kommunikasjon
 3. Kosthold
 4. Fysisk mål
 5. Team resurser
 6. Team depo behov og plassering
 7. Erfarings overføring fra tidligere
 8. etc

Kontakt

Espen Trosthoel

Grenleder, Quad
413 13 300

Aktuelt