Norges Motorsportforbund
English

Nytt liv i NMF Region Sør?

  • Politikk

Det kalles inn til regionsting i NMF region Sør onsdag 14. mars kl.1830. Stedet er klubbhuset til Kristiansand Trialklubb, Skibåsen 21, Sørlandsparken, Kristiansand. Forslag til saker og kandidater til verv må sendes nmf@nmfsport.no innen onsdag 28. februar.

Aktuelt