Norges Motorsportforbund
English

Ole-Ivar Bjørkamo trekker seg

  • Informasjon

Ole Ivar Bjørkamo har trukket seg som grenansvarlig MX i Norges Motorsportforbund. Bjørkamo trekker seg med umiddelbar virkning. Søknaden vil bli formelt godkjent på første ordinære forbundsstyremøte 22. mai. 

- Vi har nettopp mottatt beskjeden fra Ole-Ivar, og vi tar det til etteretning, sier generalsekretær Tony Isaksen.

Tony Isaksen håper nå på ro i miljøet.

- Norges Motorsportforbund takker Ole Ivar Bjørkamo for innsatsen han har lagt ned den tiden han har vært grenansvarlig. Vi ser nå fremover, og retter fokuset mot årets sesong som allerede er godt i gang, sier Tony Isaksen.

Nyvalgt vara, Geir Øyen, har nå tatt over vervet som grenansvarlig i MX.