Norges Motorsportforbund
English

Regional rådgivningstjeneste

  • Informasjon

1. juni ønsket vi Tor Linnerud velkommen tilbake til Norges Motorsportforbund som regional rådgiver. Sammen med Conrad Rye-Holmboe skal han fremover utgjøre forbundets regionale rådgivningstjeneste.

I korte hovedtrekk vil oppgavene primært dreie seg om å følge opp klubber og regioner:

Gi råd  - veilede
- Utvikle kompetanse
- Fremme aktivitet
- Kartlegging og behovsvurdering
- Skape begeistring og positivitet
- Fremme gode verdier, etikk og kultur

I tillegg for regionene:
-  Påse at de følger opp idrettskretsene (bl.a. årsmøter og søknadsprosesser)

Nøkkelopplysninger om tjenestene og direkte kontaktinformasjon publiseres på egne kontaktsider.

Aktuelt