Norges Motorsportforbund
English

Søknad til Team Norway Trial junior 2020

  • Sport

Team Norway Junior Trial, NMF’s satsingsgruppe i blant annet trial, åpner for inntak av nye utøvere fra 2020. Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke, er i aldersgruppen 13 -16 år ved første gangs inntak, og at de satser langsiktig (minimum 4 år) og internasjonalt. Er du 12 år i år, men fyller 13 i løpet av 2020 kan du søke på teamet.

Vi i teamet åpner for at frem til du er 16 år så vil det være lavere krav og satsning.

Teamet har flere felles samlinger, både i inn- og utland, i løpet av et år. Du må påregne opptil 25 reisedøgn eller mer, for å kunne delta på samlinger og konkurranser i løpet av året. NMF støtter teamet med toppidrettsmidler, men dog i begrenset omfang. Søker og dens støtteapparat må derfor selv være villig til å bidra økonomisk for å kunne delta.

Alle søknader må signeres av utøver og et styremedlem i egen klubb som bekreftelse på at klubben anser søker som egnet kandidat til Team Norway Junior Trial, og at klubben er villig til å legge til rette slik at utøver får den oppfølging som trengs på ”hjemmebane” for å satse på høyt nivå.

Ut fra det som er nevnt over, ber vi derfor utøvere/foresatte/klubbene å tenke nøye igjennom om føreren og støtteapparatet rundt, har den rette innstillingen og de ressurser som krevers for å holde frem med toppidrettssatsing over flere år før de søker.

Søknadene vil bli vurdert av hovedtrenere i NMF og andre teamledere.

Beskjed om opptak kan derfor forventes så fort som mulig.

Opptaket vil finne sted på Vaulali 29. nov kl. 12.00 – og avsluttes 30.nov frem til kl. 16.00. Dersom du blir innkalt på opptak vil du få en mer detaljert plan.

Skriftlig søknad sendes Marius Dammyr

Kontakt

Marius Dammyr

Landslagssjef Trial
91109646

Aktuelt