Norges Motorsportforbund
English

Tillitsmannsseminar 2019

  • Informasjon

12. januar vil det bli det avholdt seminar for administrasjonen, alle tillitsvalgte i forbundsstyre og de fire seksjonsstyrene på MOXY på Hellerudsletta. 

Under kan dere se programmet for helgen.

Vår nye generalsekretær, Tony Isaksen, vil også være tilstede hele helgen, og han ser frem mot å hilse på og bli kjent med tillitsvalgte i NMF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM

Tid: Fredag 11., lørdag 12., og 13. januar 2019
Sted: Moxy Hotel på Hellerudsletta ved Lillestrøm https://xmeetingpoint.no/moxy-hotell/
Deltakere:
Fredag 1: Forbundsstyret
Lørdag 2: Forbundsstyret, seksjonsstyrene og administrasjonen
Søndag 3: Seksjonsstyrene og forbundsstyret

Mål: Avklare og effektivisere forventninger for kommunikasjon og samarbeid mellom forbundsstyret, administrasjonen og seksjonsstyrene.

Kommunikasjon er toveis og handler om kanaler som telefon, mail, chat, app, møter og post
og form som forhandle, forvente, be om, forlange og svare, yte service og levere i tide.

Samarbeid handler om å avklare roller og ansvar for hvem som gjør hva, når og hvordan

Output: Retningslinjer som konkretiserer kommunikasjon og samarbeid og som blir del av strategisk handlingsplan

Dag 1:

16.00 til 20.00 Forbundsstyremøte

Middag 2030

Dag 2

Mål: Innsikt i hva som bedrer kommunikasjon og samarbeid

  • mellom administrasjonen og seksjonsstyrene og
  • mellom forbundsstyret og administrasjonen og
  • mellom forbundsstyret og seksjonsstyrene

0900 President Per Velde ønsker velkommen
Presentasjon av generalsekretær Tony Isaksen

0925 Fasilitator Anne Grethe Solberg om godt kommunikasjonsklima

0945 Innlegg av kompetanse og utviklingssjef Are Antonsen om «Håndbok for tillitsvalgte i NMF»

1015 PAUSE

1030 Innlegg av økonomisjef Mathea Skoga Johansen om økonomistyring ut fra «Håndbok for tillitsvalgte i NMF»

1100 Administrasjonens ansatte legger frem sine arbeidsoppgaver og planer

1215 LUNSJ

1315 Debattpanel 1. Avklare kommunikasjon og samarbeid mellom administrasjonen og seksjonsstyrene fasilitert av Anne Grethe

1500 PAUSE

1515 Debattpanel 2. Avklare kommunikasjon og samarbeid mellom forbundsstyret og administrasjonen fasilitert av Anne Grethe

1700 PAUSE

1715 Debattpanel 3. Avklare kommunikasjon og samarbeid mellom forbundsstyret og seksjonsstyrene fasilitert av Anne Grethe

1815 Oppsummering sluttkommentarer

1930 Middag  

Dag 3

Mål: Avklare fordeling av roller og ansvar knyttet til internasjonal representasjon og satsning på toppidrett

09.00: Innlegg ved Per Velde om internasjonal representasjon

0930: Debatt ved hver av seksjonsstyrelederne fasilitert av Anne Grethe

1110 PAUSE

Tema: Satsning på toppidrett

1125: Innlegg ved Per Velde og Bjørn Hovden om toppidrettens satsning

Debatt med Per Velde, Bjørn Hovde, Tommy Rovelstad, Ole-Ivar Bjørkamo og seksjonsstyrelederne fasilitert av Anne Grethe

1315 LUNSJ

1400 – Seksjonsstyremøte MC, eventuelt andre arbeidsgruppemøter på gren- eller seksjonsnivå

 

 

Aktuelt