Rømskog IL

Østkroken 244, 1950 RØMSKOG

Motorsykkelsport

Enduro

Motocross

Klubbleder:

Torkel Tørnby

Anlegg:

Karsby Motorsportanlegg

Nettside: