Anlegg

Med anlegg mener vi de traseene eller arealene som NMFs grener utøves i. Noen av anleggene er permanente, mens andre er midlertidige, og går over til annen bruk når motorsportaktiviteten ikke foregår. Svært ofte er det klubbene selv som er anleggseier og har ansvaret for anleggene.

Anlegg som er registrert som konkurranseområde i MITA finner du under “Anlegg” her på nettsiden, per seksjon. Gyldigheten for godkjenningen for hvert enkelt anlegg finnes du ved å sjekke banens detaljer.

Anleggskrav

Hver enkelt gren har krav til baner, og flere grener skiller også på nivå på baner. I tillegg har de internasjonale forbundene krav til baner og anlegg. I noen seksjoner/grener benyttes den internasjonale godkjenning som banegodkjenning også nasjonalt.

Banereglene finner dere enten i spesialreglementet for grenen, eller som egne baneregler i vårt dokumentarkiv, eller på grenens side.

Godkjennelsesprosedyre

De aller fleste anlegg krever en form for godkjenning. Noen grener har egne banegodkjennere som er utnevnt av NMF. Anleggseierne er selv ansvarlige å bestille banegodkjenning i god tid før nye anlegg skal tas i bruk eller før godkjenningen for nåværende anlegg utløper. Trykk her for mer informasjon om banegodkjenning.

Fagutvalg for anlegg, miljø og teknologiutvikling

Administrasjonen i Norges Motorsportforbund arbeider med anlegg på flere måter, og kan i mange tilfeller svare på klubbenes spørsmål, det samme kan de tillitsvalgte. I tillegg har NMF et eget fagutvalg for anlegg, miljø og teknologi. Fagutvalget har en rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Utvalget skal bidra til at generell kompetanse i hele organisasjonen økes innenfor anleggsområdet, og kan gi råd til klubber om eksterne rammebetingelser, offentlige planprosesser m.m. Utvalget skal imidlertid ikke gi konsulentbistand eller detaljerte tekniske råd eller delta i utviklingsprosesser for spesifikke anlegg eller klubber over tid. Utvalget skal heller ikke arbeide med banereglement eller med de spesifikke spørsmålene som banegodkjennerne m.fl. har ansvar for. . Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget lager en strategisk plan for fagområdet, kalt anleggsplan.

Se fagutvalgets egen side for mer informasjon.

Spillemidler til anlegg 

Alle klubber tilsluttet NMF kan søke om spillemidler til sine anleggsinvesteringer. Søknaden sendes inn via Idrettsrådet i kommunen, og tildeles av Kulturdepartementet. Det er bare anlegg og anleggstiltak som er med i en kommunal plan for idrettsanlegg som kan få tilskudd. Hvis klubben planlegger et tiltak som kan få spillemidler, er det derfor viktig at kommunen får beskjed om dette, så de får det inn i planen når den oppdateres.

Søknad om spillemidler er et viktig bidrag når en klubb skal etablere ny bane eller bygge om. Vi anbefaler at klubbene engasjerer seg i Idrettsrådet, tar kontakt med kommunen, setter seg inn i kommunens arealplan for idrettanlegg i kommunen og tar kontakt med idrettskretsen for å høre hva dere kan få hjelp til.

Det kan søkes om spillemidler til følgende:

 • Ordinære anlegg. Det vil si når man bygger ny bane, nytt klubbhus, ny startgrind e.l.
 • Nærmiljøanlegg. Det er få klubber som har muligheter til dette p.g.a. kriteriene, men sjekk gjerne med din kommune.
 • Rehabilitering av anlegg. På samme måte som ordinære anlegg kan dere søke om rehabilitering av bane, klubbhus o.l.
 • Forenklede anlegg. Her kan man søke om midler på en enklere måte enn ordinære anlegg. Ordningen tildeles år for år.

Klubber som ønsker et nytt anlegg vil ha et stort behov for kunnskap. Det kan dreie seg om tekniske spørsmål og regelverk for anleggstypen, men også om behovsvurdering, finansiering, drift eller offentlige planprosesser. Kontaktene over vil kunne veilede i noen slike spørsmål, og man kan finne mye veiledningsmateriale på NIFs anleggssider og nettsidene til Gode idrettsanlegg, som drives av Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) i samarbeid med flere andre idrettsorganer.

Områdegodkjenning 

For grenene Trial og Enduro gjelder egne bestemmelser for godkjente områder til aktivitet

For å få en områdegodkjenning trenger du følgende:

 1. Grunneiers tillatelse
 2. At område som skal benyttes er regulert til motorsportsaktivitet eller at kommunen har gitt dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for aktuelle området og/eller fra lov om motorferdsel i utmark. 
 3. Situasjonskart med det aktuelle område inntegnet 

 Alt dette sammen med en kortfattet søknad oversendes NMF på nmf@nmfsport.no  

Grenene/NMF ikke har egne banegodkjennere som reiser rundt og godkjenner områder for vår aktivitet. Denne funksjonen er forbeholdt grener med eget banereglement.

Miljø

Motorsport påvirker miljøet, i likhet med de fleste andre menneskelige aktiviteter. Norges Motorsportforbund vil ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning. Miljøpåvirkningen kommer blant annet fra:

 • Utslipp og energibruk knyttet til kjøretøyer som brukes i konkurranse og trening
 • Utslipp og energibruk knyttet til transport til og fra motorsportaktiviteter
 • Avfall fra kjøretøyer
 • Utslipp og energibruk knyttet til anlegg
 • Støy fra anlegg, både fra kjøretøyene og andre kilder
 • Arealbruk og naturinngrep knyttet til anlegg

NMF har allerede satt i gang mange viktige miljøtiltak, men vi ønsker å skaffe oss mer kunnskap om hvordan og hvor mye vi påvirker miljøet, slik at vi kan innrette oss etter en riktig strategi. Også de internasjonale forbundene som NMF er tilknyttet arbeider med egne miljøprogrammer.

Trykk her for å komme til FIM Enviromental Code

NMF har et eget generelt miljøreglement og alle konkurranser har utnevnt en miljøkontrollant som skal ivareta miljøreglene som gjelder i spesialreglementet (SR) for grenen og den spesielle konkurransen, gitt i tilleggsreglene (TR). SR for de forskjellige grenene kan du finne i vårt dokumentsenter.

Motorsporten må forholde seg til miljøregler gitt av norske myndigheter. Reglene kan i mange tilfeller virke begrensende, blant annet når det gjelder støy og hvor våre aktiviteter og anlegg kan tillates. NMF søker å samarbeide med miljømyndighetene for at vi skal kunne utøve vår idrett på en bærekraftig måte, men uten unødvendig strenge begrensninger.

NMF vil arbeide for å styrke motorsportens renommé som en ansvarsfull samfunnsaktør som driver idrettsaktivitet med minst mulig miljømessige ulemper. For å oppnå dette er det viktig med holdningsarbeid både innad i motorsporten og mot samfunnet for øvrig.

NMF har et eget fagutvalg for anlegg, miljø og teknologi. Fagutvalget har en rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Utvalget skal bidra til at generell kompetanse i hele organisasjonen økes innenfor miljøområdet, og kan gi råd til klubber om dette. Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget lager en strategisk plan for fagområdet. I tillegg til disse vil de tillitsvalgte i den aktuelle seksjonen eller grenen kunne svare på mange spørsmål.

Les mer om Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget på deres egne sider.

 
Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen

Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen ...

80 0
Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast

Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast ...

74 0
Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace

Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace ...

40 0
Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt

Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt ...

45 0
Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020

Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020 ...

140 1
NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang

NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang ...

51 1
Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede

Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede ...

93 0
Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede

Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede ...

64 0
Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️

Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️ ...

125 0