Lisens

Lisens

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren.

Regler gjeldende for alle våre lisenser

For å kunne løse våre lisenser følgende kriterier være på plass.

 • Lisenssøker må være medlem av norsk folketrygd. For de aller fleste er dette en ren automatikk. Men om du ikke er norsk statsborger eller tidligere har meldt deg ut av norsk folketrygd som følge av utenlandsk bostedsadresse, må du sjekke i forkant om du er medlem av norsk folketrygd.
 • Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gyldig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt.
 • Det er Greninstruktør/sikkerhetsleder eller aktivitetsleder som kan signere på søknadspapiret ditt at du besitter de riktige ferdigheter for å få nasjonal lisens.

Gjenopptagelse av lisens

Er det lenger enn fem år siden sist du løste inn helårslisens? Følg instruksjonene under. Har du løst helårslisens en gang de siste fem årene, send mail til nmf@nmfsport.no og be om gjenopptagelse.

Gjenopptagelse forutsetter at vi finner tidligere lisenskompetanse i systemet.

Hvordan kjøpe nasjonal/ internasjonal lisens?

 1. Meld deg inn i klubb tilknyttet Norges Motorsportforbund.
 2. Fullfør E-læringskursene: “Grunnkurs lisens” og grenspesifikke kurs (Grenspesifikke kurs gjelder foreløpig kun MX, Enduro, Trial og Speedway). OBS: Har du lisens i en gren fra før og skal kun legge til en ny gren, trenger du ikke ta “grunnkurs lisens”.
 3.  Les og fyll ut søknadskjema (se “søknadskjema utøverlisens” under dokumenter, til høyre for teksten eller under teksten om du er på mobil). OBS: FIM dokumentene skal kun fylles ut når man skal ha den spesifikke FIM-lisensen. Da anbefales det at man tar kontakt med forbundet direkte for veiledning, per telefon eller epost. OBS OBS: Fra og med sesongen 2020 er legeattest utgått som krav. Egenmelding er bakt inn i søknadskjema for 2020.
 4. Etter NMF har mottatt søknadskjema og åpnet for at du kan kjøpe lisens, finner du lisensen i MinIdrett. Detaljert gjennomgang av kjøp av lisens i MinIdrett finner du i PDF-format her.
 5. For å logge inn i MinIdrett benytter du deg av “Idrettens ID”. 
 6. Lisensene dine ligger under fanen “Lisens”. Du må bekrefte denne og betalingen finner du i handlekurven. 
 7. Lisenssystemet er basert på at hver utøver må ha sin egen personlige brukerprofil hvor man har et hovedmedlemsskap i en klubb. Det er denne klubben man representerer på lisensen og i konkurranser. Dersom man ønsker å bytte hovedmedlemsskap må man søke om en klubbovergang.

RSM har en barnelisens 5-12 år og en voksen nasjonal lisens fra 13 år. Disse har som tidligere ingen kompetansekrav og kan kjøpes på lik linje som tidligere lisenser i RSM

Se alle forsikringsytelser her

Lisenstyper:

Rekrutteringslisens

For å møte klubbers behov på rekrutteringsdager har vi opprettet en endags SMS lisens som kan brukes ved slike tilfeller. Lisensen kan benyttes i alle grener og alle klubber tilknyttet NMF.  Den kan kun benyttes til trening og utøveren må skilles ut fra andre øvde utøvere i banen med for eksempel en gul vest siden disse er under opplæring. Kun gyldig i Norge. Inkluderer en grunnforsikring dersom man er senior og en barneforsikring fra NIF dersom man er junior.

Spesielle regler for Rekrutteringslisensen lisens:

OBS OBS!! Disse kommer i tillegg til de generelle reglene beskrevet på toppen av siden.

 1. Utøvere på denne lisens skal veiledes/være under tilsyn av sikkerhetsleder/aktivitetsleder
 2. Utøvere på denne lisens skal synliggjøres med for eksempel gul vest.
 3. Gjelder kun samme dag som den kjøpes. Utøver (event foresatt) har primært selv ansvar for at dette er i orden. 
 
Ønsker din klubb å benytte seg av denne lisensen?
Kontakt oss på nmf@nmfsport.no, med overskrift: “SMS Rekrutteringslisens”

«Kom og prøv» lisens

Denne lisensen erstatter SMS engangslisens og opplæringslisensen. Lisensen løses via SMS og gjelder ut året 2020. NB: Endringer fra 17.09. Gjelder alle som har kjøpt kom og prøv lisens f.o.m denne datoen og de som har gyldig lisens forbi denne datoen. f.eks hvis kom og prøv lisensen din utgår 18.09.2020 vil den nå være gyldig ut året. 

Kom og prøv-lisensen kan benyttes i alle grener og alle klubber tilknyttet NMF. Den kan kun benyttes til trening og utøveren må skilles ut fra andre øvde utøvere i banen med for eksempel en gul vest siden disse er under opplæring. Lisensen skal brukes under opplærings perioden og om man ønsker å prøve. Kun gyldig i Norge. Inkluderer en grunnforsikring dersom man er senior og en barneforsikring fra NIF dersom man er junior.

Spesielle regler for “Kom og Prøv” lisens:

OBS OBS!! Disse kommer i tillegg til de generelle reglene beskrevet på toppen av siden.

 1. Utøvere på “Kom og Prøv” lisens skal veiledes/være under tilsyn av Aktivitetsleder
 2. Aktivitetsleder kan delegere veiledning/tilsyn til person over 18 år – men må selv være tilstede på samme trening.
 3. Aktivitetsleder vurderer hvilke lisensklasser som kan kjøre sammen innenfor et definert område/bane.
 4. Utøvere på “Kom og Prøv” lisens skal synliggjøres med for eksempel gul vest.
 5. Gjelder for 3 mnd fra kjøpsdato. Utøver (event foresatt) har primært selv ansvar for at dette er i orden. Om det av spesielle årsaker er nødvendig med mer tid (for eksempel ved skade) kan tidsrommet utvides. Søk NMF ved mail til nmfsport.no om dette er behov.

FUN-lisens

Aktiveres kun av klubb-/gren- eller regionsledere.

For å møte klubbers behov for rekruttering og testing av nye arrangementsformer er det opprettet en SMS lisens til alternative arrangementer, som ikke faller innenfor hverken kategori trening eller fullverdig konkurranse. Lisensen krever at man har et medlemsforhold til en registrert motorsportklubb og inneholder en enkel ulykkesforsikring. Lisensen er gyldig samme dag som den blir løst og koster 460 kr. Lisensen kan nyttes et ubegrenset antall ganger, men gir ingen preferanse eller kompetanse i forhold til å løse ordinær lisens.
Løsningen er i samarbeid med en ekstern leverandør og er foreløpig i test-modus, det er derfor også krav til at klubber som ønsker å bruke denne lisensen tar kontakt med NMF administrasjonen og avtaler bruk av denne lisensen.

NMF ønsker at klubber/utøvere som har brukt denne lisensen sender tilbakemeldinger til nmf@nmfsport.no med «FUN lisens» i emnefeltet.

For mer info om FUN-lisensen: Se “FUN-lisens” under dokumenter, på siden.

Nasjonal lisens

Kan løses av både junior og senior utøvere i NMF lisenssystem (ikke tilgjengelig på SMS). Denne lisensen erstatter den tidligere treningslisensen og konkurranselisensen, slik at alle som løser de har muligheten fritt til å velge om de vil konkurrere eller ikke uten å måtte løse en ny lisens. Det er kompetansekrav – gjennomført lisenskurs. Kan brukes i hele Norden. Inkluderer en utvidet forsikring.

Utøvertyper:

Utøverlisens 5-12 år (juniorutøvere)

Lisensen kan løses fra og med den dagen utøveren har fylt 5 år, til og med det året utøver fyller 12 år. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden.  For konkurranser, se barneidrettsforskriften.

Utøverlisens fra 13-19 år (ungdomslisens)

Utøvere fra 13-19 år er ungdomsutøvere og kan løse alle lisensene i NMF systemet. Disse kan konkurrere i utlandet, men da kreves det at de løser internasjonal lisens.

Utøverlisensen fra 20 år (seniorlisens)

Utøvere fra 20 år er seniorutøvere og kan løse alle lisensene i NMF systemet. Disse kan konkurrere i utlandet, men da kreves det at de løser internasjonal lisens.

Internasjonal lisens

Kan kun løses av senior utøvere i NMF lisenssystem.

Denne lisensen gjelder for utøvere fra13 år som skal trene og/ eller konkurrere både i og utenfor Norden. Lisensen kan anbefales for alle utøvere over 13 år da lisensen har maksimal forsikringsdekning fra IF skadeforsikring. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i hele verden, som er organisert av en klubb tilsluttet det internasjonale Båtsport (UIM) og Motorsykkelforbundet (FIM). Det kan være krav til ekstra lisenser for spesifikke arrangementer. 

Tillegg:

Oppgradering av forsikringsdekning

Dersom man har løst nasjonal lisens med utvidet forsikringsdekning, men ønsker en max forsikringsdekning kan dette kjøpes ekstra i NMF lisenssystem. Ta kontakt på nmf@nmfsport.no

Søke om tilleggsgren

Du kan ha så mange grener du ønsker på lisensen din. Dette er gratis for barn og kr 200,- ekstra per tilleggsgren for ungdom og voksen (fra 13 år).  Men for å få tildelt tilleggsgren kreves det praksis med klubbens greninstuktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder. Greninstruktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder signerer søknaden din om utøverlisens (husk å kryss av – Utvidelse til å gjelde flere grener). Søknaden sendes på e-post nmf@nmfsport.no 

NB: Det er viktig å presisere hva som er hovedgren og hva som er tilleggsgren. Dette vil bli synlig i lisensoversikten din. 

Lisensen legges til i MinIdrett.

Lisenskort

NMF utsteder ikke lenger lisenskort. Du finner lisensene dine i MinIdrett. 

Når det gjelder funksjonærlisenser (teknisk kontrollant, stevneleder, jury og juryleder) vil man kunne se kompetanse og skrive ut sin idretts-cv på www.minidrett.no

Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen

Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen ...

80 0
Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast

Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast ...

74 0
Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace

Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace ...

40 0
Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt

Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt ...

45 0
Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020

Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020 ...

140 1
NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang

NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang ...

51 1
Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede

Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede ...

93 0
Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede

Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede ...

64 0
Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️

Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️ ...

125 0