Nyheter fra NMF

Category: Informasjon

Informasjon

På tide med ro i leiren

Vi i Norges Motorsportforbund har mange ansvar – og vi skal først og fremst jobbe for å optimalisere forholdene for våre medlemmer og utøvere.

Les mer »
Informasjon

Klubbinformasjon ang. medlemsrapportering

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Les mer »