Nyheter fra NMF

Category: Informasjon

Informasjon

NIFs Hedersbevisninger

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har
to hedersbevisninger (utmerkelser):
• Æresmedlem
• Hederstegn

Les mer »
Informasjon

Moderniseringsprosjektet i NIF 2019

Moderniseringsprosjektet er opprettet ut ifra en erkjennelse av at idretten i dag ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, arbeidsprosesser og verktøy/løsninger.

Les mer »