Nyheter fra NMF

Category: Informasjon

Norges Motorsportforbund har mottatt varsler og bekymringsmeldinger

Erkjennelse og oppmerksomheten om mobbing og trakassering har den siste tiden økt kraftig i det offentlige debatten. Dette har også fått konsekvenser for Norges Motorsportforbund som den siste tiden har mottatt en rekke bekymringsmeldinger og varsler. Totalt er det snakk om 21 varsler fra medlemmer, tillitsvalgte, samt et varsel fra en ansatt. Forbundsstyret har i løpet av januar og februar holdt en rekke ekstraordinære styremøter for å følge opp situasjonen. I styremøtene har det vært fokus på oppfølging og behandling av varselsakene, samt et stort fokus på arbeidsmiljø og tilrettelegging for administrasjonen og ansatte.

Les mer »