Nyheter fra NMF

Category: Informasjon

Informasjon

Informasjon vedrørende telefon

Til informasjon
Fra nå vil alle telefoner inn til administrasjonen gå via NIF og bli satt over til rette vedkommende.

Foreløpig er nummeret det samme, vi vil informere dere så fort dette evt endrer seg!

Les mer »
Informasjon

Gjennomførte støymåling i Stordalen på Vestre Spone

Som kjent planlegger Modum motorsportklubb et anlegg for Trial og Endurokjøring i Stordalen på Vestre Spone. Dette har ikke blitt godt tatt i mot av beboere i området. Fredag gjennomførte Modum kommune i samarbeid med klubben støymålinger. Og resultatene er positive for de som frykter støy.

Les mer »