Korona-vett fra NMF

Gjelder fra 15. juni 2020

Slik skal NMF-medlemmer opptre under dagens korona-situasjon!

Korona-vett veileder for Norges Motorsportforbund (NMF)

Oppdatert: 15. juni 2020

Det er nå åpnet opp for tilnærmet normal aktivitet innenfor Norges Motorsportforbund sine grener hvor myndighetene skiller på trening og konkurranser/arrangementer.

Uavhengig av hvilken type aktivitet det gjelder så er det en øvre grense på maksimalt 200 personer innenfor Norges Motorsportforbund sine aktiviteter. Overordnet mål for veilederen er at aktiviteten ikke skal bidra til spredning av korona viruset. Denne veilederen gjelder all aktivitet som avholdes i henhold til NMFs reglement. Dugnader faller inn under disse retningslinjene.

I tillegg til disse retningslinjene gjelder Norges Idrettsforbunds (NIF) overordnede korona-vett regler og nasjonale myndigheters retningslinjer – se nederst i dokumentet.

Det er sikkerhetsleder/stevneleder som er ansvarlig for aktiviteten og denne er også ansvarlig for å påse at tiltak mot korona blir etterfulgt. Ved brudd på retningslinjer har ansvarlig for aktiviteten myndighet til å stenge aktiviteten helt eller delvis, samt bortvise personer.

Enhver klubb skal påse at alle deres ansvarlige ledere er kjent med disse og øvrige retningslinjer, og at disse blir fulgt. Enhver klubb kan innføre lokale tiltak/begrensninger for å sikre kontroll over at retningslinjer følges. Klubben pålegges gjennom disse retningslinjene å sette seg inn i smittvernloven og dens bestemmelser, og følge disse. Informasjon om smittevernlovens bestemmelser finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevern

Alle som kommer på banen/klubben, må være kjent med korona-vett reglene og øvrige retningslinjer.

Klubben er selv ansvarlig for sine aktiviteter, samt å avbryte aktiviteten dersom helsemyndighetenes krav ikke kan innfris. Det må utvises skjønn ut ifra grenenes særegenhet, men ikke på en slik måte at myndighetenes krav ikke kan innfris.

All aktivitet skal umiddelbart stenges dersom det oppdages utvikling av smitte mellom klubbens medlemmer.

Følgende gjelder for trening og arrangement:

Disse retningslinjene vil til enhver tid være avhengig av føringer fra offentlig myndigheter og NIF og vil dermed bli justert forløpende.

Informasjon fra Helsedirektoratet finner du her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

Informasjon fra Folkehelseinstituttet finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/?term=&h=1

Vedlagt følger veilederen fra Norges idrettsforbund som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad  #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen

Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen ...

80 0
Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast

Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast ...

74 0
Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace

Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace ...

40 0
Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt

Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt ...

45 0
Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020

Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020 ...

140 1
NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang

NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang ...

51 1
Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede

Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede ...

93 0
Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede

Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede ...

64 0
Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️

Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️ ...

125 0