Norges Motorsportforbund
English
Dine valg (0)

Enduro

Enduro er hastighetskjøring og utholdenhet med sykkel over lang tid. Konkurransen kan deles inn i to kategorier, Enduro spesial som er kjøring på lukket område og Enduro etappeløp som kan sammenlignes med rally.

I Enduro spesial konkurreres det som oftes på motocrossbaner og området omkring banen. Det telles runder og den som har kjørt flest runder på en forhåndsbestemt tid vinner. I Enduro etappe kjøres det fartsprøver med transportstrekker mellom fartsprøvene.

Klasser:
Norgesmesterskap
Junior
Senior
Damer
Veteran

Norgescup
Ungdom, 13 til 16 år, max 85 cc 2-takt / 150 cc 4-takt (Kun lukket område)
Ungdom 2, 13-16 år, max 150 cc 2-takt / 250 cc 4-takt (Kun lukket område)
Ungdom Jenter,13 til 16 år, max 85 cc 2-takt / 150 cc 4-takt (lukket område)
Ungdom 2 Jenter, 13 til 16 år, max 150 cc 2-takt / 250 cc 4-takt (lukket område)
Junior, 16-23 år fri cc (På offentlig vei må sykkel være i henhold til førerkortklassen)
Senior, fra 18 år, fri cc (På offentlig vei må sykkel være i henhold til førerkortklassen)
Damer, fra 16 år, fri cc (På offentlig vei må sykkel være i henhold til førerkortklassen)
Veteran, 50 år og opp, fri cc

I forbindelse med statusløp (NM og NC) kan arrangøren ha andre gjesteklasser.  Dette vil da bli angitt i TR for det enkelte løp.
I åpne løp , regionale løp, klubbløp o.l. er det arrangøren som bestemmer klasseinndelingen.  
Den vil da stå beskrevet i TR.

Fakta:
Enduro i NMF er en gren hvor en bruker motorsykkel i terreng og kjører på alle typer underlag.  Enduro betyr utholdenhet og kjøres under flere forskjellige konkurranseformer.  Et enduroløp kan vare fra en time opp til seks dager.  Enduro kjøres stort sett på lukket område som er godkjent for motorsport.  I forbindelse med konkurranse, kan deler av løpet foregå på offentlig vei.  Dette krever da førerkort for den MC du kjører.  

Aldersgrenser:
For alle treninger, arrangement og konkurranser som har med utøvere under 13 år gjelder forskrifter for barneidrett i motorsport. For alt annet se Treningsreglementet og grenens Spesialreglement (SR).

Toppidrett:
Enduro har en meget sterk toppidrettssatsning med både Landslag og Team Norway Junior Enduro

Aktuelt