Norges Motorsportforbund
English
Dine valg (0)

Touring

Norges Motorsportforbund organiserer også aktiviteter for registrerte motorsykler, kalt Touring.

I de fleste land i Europa har motorsyklister organisert seg for å dyrke felles interesser og å stå felles i saker som påvirker deres hverdag. Det gjelder både i konkurransesammenheng, for turisme og for å ha felles talerør ovenfor myndighetene. I Norge er det blitt slik at gatemotorsyklistene har organisert seg gjennom Norsk Motorcykkel Union (NMCU), mens de som driver motorsykkelidrett er organisert gjennom Norges Motorsportforbund (NMF). Disse to organisasjonene har et godt samarbeid, og utfyller hverandre på en god måte. Gatemotorsyklistene har en felles europeisk organisasjon som heter FEMA, men motorsykkelidretten er underlagt FIM Europa og FIM som den overordnede organisasjonen for hele verden. FIM har imidlertid også touring og public affairs på sin agenda, og det er et godt samarbeide mellom FIM og FEMA.

FIM står som arrangør for noen Motocamps i løpet av året, og hvert år arrangeres noe som heter FIM-rally. Dette er en touringkonkurranse hvor klubber og nasjoner konkurrerer om å ha flest deltakere eller lengst kjørelengde i forskjellige kategorier. Arrangementet går på rundgang mellom nasjonene, og har også vært i Norge. Siden NMF er FIMs offisielle nasjonale forbund, må norske touringkjørere være påmeldt via NMF for å delta på dette rallyet, og de må inneha en norsk touringlisens. Touringlisensen utstedes som en del av pakken man får når man melder seg på til FIM-rally.

 

Har du deltatt på årets FIM-Rally 2019 eller FIM-Motocamp kan du søke om 
FIM-Rally/Motocamp Award 2019 Meritum eller Co-Meritum 

Last ned skjema 2019 FIM Rally Meritum og send til nmf@nmfsport.no eller til adresse 
Nedre Storgate  42, 3015 Drammen innen 31.08.2019
Skjemaet må sendes først til NMF for godkjenning, før den sendes videre til FIM. 

Request for An Award (FIM-Rally) 2019 "Meriutum" - "Co-Meritum"

 

Request for An Award (FIM-Motocamp) 2019 "Meritum" - "Co Meritum"

 

FIM - Rally Roskilde 2019 
Åpen for påmelding 

 

FIM - Rendez-vous 2019
Åpen for påmelding

 

FIM - motocamp 201
Info kommer

 

Aktuelt