Nå er koronaveilederen for NMFs medlemmer oppdatert

Oppdatert og ajourført om korona!

Nå er koronaveilederen til NMF med ditto pålegg og retningslinjer ajourført og tilpasset for de fleste av behovene til medlemmene i Norges Motorsportforbund.

Oppdateringen inneholder blant annet maksimalt 20 personer i en gruppe på trening. Tidligere har NIF tolket dette til 50.

-Vi har derfor oppdatert NMF sin koronaveileder i tråd med disse retningslinjene, sier generalsekretær Tony Isaksen (bildet).

Mandag 11. mai vil det komme nærmere veiledning fra myndighetene knyttet til mer praktiske forhold rundt barne- og ungdomsaktivitet.

-Det er gitt signaler på at det åpnes opp for aktivitet på inntil 200 personer fra og med 15. juni. Detaljer rundt dette må vi komme tilbake til. Regjeringen har nettopp kommet med en ny tiltakspakke som vil ha tilbakevirkende kraft og som blant annet vil dekke tapte kiosk- og parkeringsinntekter. Tapte sponsorinntekter vil ikke dekkes, sier Tony Isaksen.

Og her er lenke til den oppdaterte veilederen: