Påminnelse om barneidrettsbestemmelser

Det er avdekket at det i år har utviklet seg en sløvhet, eller ukultur om man vil, i forhold til de tekniske bestemmelsene for motocross innenfor barneidretten.

Først og fremst dreier dette seg om hjulstørrelse. I spesialreglementet er bestemmelesen helt tydelig i punkt 47.02:

I 65 ccm er det maks 14’’ foran og 12’’ bak
I 85 ccm små hjul er det maks 17’’ foran og 14’’ bak
I 85 ccm store hjul er det maks 19’’ foran og 16’’ bak

Det hevdes videre at det foregår trimming i barneklassene.

I barneidrettsbestemmelsene pkt 4.2.2 Trimming av barnekjøretøy, heter det helt klart: «Det er ikke tillatt å trimme kjøretøy (motorsykler/ATV/snøscootere/båter) for barn under 11 år (det året de fyller)»

Det er teknisk kontrollant (evt stevneleder / aktivitetsleder / sikkerhetsleder) sin plikt å påse at dette overholdes. Men det er hver enkelt foresatt / utøver som har hovedansvaret for at reglene følges. Bryter utstyret med bestemmelsene, så skal man ikke deltra.