Lisens

Ofte stilte spørsmål og svar vedrørende ny lisensordning

Det kommer mange spørsmål vedrørende den nye lisensordningen - her er de vanligste spørsmålene med svar
 1. Hvor lang tid tar det å behandle en søknad, jeg ønsker å kjøre allerede NÅ!

Alle som gjennomgår et lisenskurs har kommet så langt i motorsportkarrieren sin at de ønsker å kjøre med en gang.

Det er klubben du er medlem av som skal godkjenne lisenssøknaden og er alle krav til å løse lisens oppfylt vil lisensen legges tilgjengelig for søkeren umiddelbart. Spør klubben dersom den ikke ligger klar for kjøp.

For internasjonale lisenser er det forbundskontoret som gjør dette og da i den rekkefølge søknader kommer inn. Ved søknader om internasjonal lisens er det flere dokumenter som skal foreligge før de kan legges klar til kjøp.

 1. Kan barnet mitt delta på treningssamling med Kom og Prøv lisens?

Nei, det er kun opplæring med instruktør. Absolutt ingen form for egentrening eller konkurranser.

 1. Jeg ønsker å ha flere grener i min lisens, hva koster det?

Du kan ha så mange grener du ønsker. Men du må søke om tilleggsgren for å legge til ny gren i lisensen din.

For barn tom. 12 år er dette gratis.
Fra 13 år er det 200 kr pr ekstra gren.

 1. Hvor finner jeg informasjon om føreralder og kjøretøystørrelse for barn under 13 år?

De enkelte grenene har generelle bestemmelser som gjelder barn fra og med fylt 5 år til og med det året de fyller 12 år. Nyttig informasjon finner du i Barneidrettsforskriften (BIF)

 1. Kan vi søke dispensasjon for førerens vekt eller høyde for bruk av større kjøretøy?

Slik dispensasjon kan gis for de tilfelle utøverens vekst tilsier at føreren er for stor til å kunne bruke sykkelen på en sikker og hensiktsmessig måte. Her finner du nødvendig dokumentasjon/skjema.

 1. Hvordan oppgraderer jeg lisensen min?

Om du sender inn på epost til nmf@nmfsport.no at du ønsker å oppgradere så gjør vi det for deg. På denne måten blir mellomlegget korrekt og det blir liggende riktig i systemet.

 1. Hvor finner jeg link til E-kurs?

Den finner du på DENNE linken – vi jobber med å få den mer synlig.

 1. Ved Kom og prøv lisens, må den gule vesten med L på fortsatt brukes?

Ja, dette fordi alle andre skal se at det er en uerfaren utøver som kjører. Dette er altså et sikkerhetselement for alle som er på og ved banen.

 1. Hvordan vet jeg hvor lenge Kom og Prøv-lisenen er gyldig?

Ta vare på kvitteringen du får på SMS ved kjøp av lisens. Lisensen er gyldig i to mnd fra kjøpsdato

 1. Hvorfor finnes det ikke ungdomslisens?

Det er gjort en forenkling av lisenssystemet.

 1. Hvor er matrisen for forsikringsdekning?

Den vil bli oppdatert så fort som mulig!

 1. Hvorfor er internasjonal lisens steget såpass mye?

Dette er den lisensen som krever mye administrativt arbeid. Den pris som har vært tidligere på internasjonal lisens har vært for lav i forhold til den faktiske totale kostnad rundt slik lisens.

 1. Hvorfor koster det 200,- ekstra per gren

Dette er fordi man opplever mye feilaktig registrering av aktive utøvere i de ulike grenene. På denne måten vil man få en riktig oversikt samtidig som midlene vil bli fordelt riktig på hver gren.

 1. Må jeg ha legeattest?

Det er kun når man løser inn FIM/UIM internasjonal lisens at man må ha legeattest. Denne legeattesten er tilsvarende de kravene respektive internasjonale forbund krever. Dvs man trenger ikke legeattest om man skal løse inn nasjonal- eller vanlig internasjonal lisens.

15. Hvorfor finnes det ikke ungdomslisens og treningslisens?
Ungdomslisensen og treningslisensen er i dag den samme som den nasjonale lisensen. Nasjonal lisens er fra det året utøver fyller 13 år. Særskilt ungdomslisens eog treningslisens finnes altså ikke lenger.

Alle spørsmål vedrørende Kom og prøv lisens på SMS finner du svar på HER