Saksliste:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for NMF RI.
 9. Behandle regnskap for NMF RI, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for NMF RI.
 13. Foreta følgende valg: a. Styre med leder og nestleder, samt 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. c. Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionsstyret fullmakt til å oppnevne representantene. d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsting. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.
 14. Engasjere revisor til å revidere NMF RIs regnskap. Representasjon på regionsårsmøte er i henhold til regionens lov § 14: På regionsårsmøte møter med stemmerett: a) Regionsstyret b) Representanter fra klubbene etter følgende skala: – t.o.m. 100 medlemmer 2 representanter – f.o.m. 101 og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter – f.o.m. 251 medlemmer og over 4 representanter
 15. Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting. Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling)..
 16. Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt, og medelt regionen SENEST EN UKE FØR REGIONSTINGET (senest innen TORSDAG 20. Mars 2020..
 17. Frasigelse av verv meddeles valgkomiteen SNAREST og senest innen – FREDAG 13. Mars 2020. Meddeles styret v/ Terje Granheim – 950 25 540 eller Roy Øwre – 990 42 580
 18. Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett: – Valgkomiteens medlemmer – Revisorer
 19. Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest to uker før tinget, altså innen FREDAG 13. Mars 2020. Sendes til denne adressen; terje@solormcklubb.no eller roy@solormcklubb.no
 20. Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.

VEL MØTT TIL REGIONSTINGET 2020

Er du usikker på om dette gjelder din klubb? Under finner du oversikt over alle klubbene som kan delta:

Klubber i tidligere Hedmark:

 1. Eidskog Motorsykkelklubb (2018 – 2019)
 2. Haslemoen Motorsport Klubb (2018 – 2019)
 3. Kongsvinger Motorklubb (2018 – 2019)
 4. Mjøs-Cross MXK (2018 – 2019)
 5. Mjøsa Speedwayklubb (2018 – 2019)
 6. NMK Elverum (2018 – 2019)
 7. NMK Rena (2018 – 2019)
 8. NMK Stor-Elvdal (2018 – 2019)
 9. NMK Trysil (2018 – IKKE AKTIV 2019 ?) Dette ordnes!
 10. Nord Østerdal MX Klubb (2018 – 2019)
 11. Nord Odal MX Klubb (2018 – 2019)
 12. Solør Motorcykkelklubb (2018 – 2019)
 13. Stor-Elvdal Crossklubb (2019)

Klubber tidligere Oppland:

 1. GTL – RC klubb (2018 – 2019)
 2. Hawgs Racing (2018 – 2019)
 3. Jevnaker Motorklubb (2018 – 2019)
 4. Jotunheimen MX Klubb (2018 – 2019)
 5. Lunner Motorsport (2018 – 2019)
 6. NMK Fluberg (2018 – 2019)
 7. NMK Gjøvik (2018 – 2019)
 8. NMK Midt-Gudbrandsdal (2018 – 2019)
 9. NMK Sjåk (2018 – 2019)
 10. NMK Sør Gudbrandsdal (2018 – 2019)
 11. NMK Valdres (2018 – 2019)
 12. Valdres Modellbil Klubb (2018 – 2019) Valdres Motorsportklubb (2019) – tidligere Valdres Snøscooterklubb (2018)