IT informasjon!

SAS heter nå MITA, lisenskortene blir digitalisert fra 2019 i appen JOYN.