Norges Motorsportforbund
English

Hvordan kjøpe lisens i MITA?

Før du kjøper lisens i MITA, må du ha fått godkjent din lisenssøknad. For å se hvordan du gjør dette trinn for trinn, se artiklene under utøverlisens.

1. Når du har logget inn på NMF MITA får du som hovedregel to valg i hovedbilde, jeg ønsker å melde meg på en konkurranse og jeg ønsker å kjøpe en lisens. De som har en rolle (funksjon i KlubbAdmin) i klubben som leder, medlemsansvarlig eller arrangementsansvarlig får tilgang til å søke om og administrere konkurranser i systemet (se egen brukerveiledning)

2. I menyen til venstre ser du ulike valg, dine personalia er synkronisert fra MinIdrett og kan ikke redigeres her. Skal man løse lisens må man også fylle inn feltene for pårørende (ICE in case of emergency) og felt for foresatte dersom man er under 16år. (ref Norsk Konkurranse Reglement).

3. Velg jeg ønsker å kjøpe en lisens. Forutsetninger for å kjøpe lisens består av ulike parametre avhengig av alder og lisenstype.

4.   Lisenssystemet er basert på at hver utøver må ha sin egen personlige brukerprofil, man har et hovedmedlemsskap i en klubb. Det er denne klubben man representerer på lisensen og i konkurranser. Dersom man ønsker å bytte hovedmedlemsskap må man søke om en klubbovergang.

Dersom man oppfyller kravene for den lisensen man ønsker å kjøpe vil disse være tilgjengelige i nedtrekksmenyen når man trykker «legg til lisens».

For trening- nasjonal- og internasjonale lisenser (ikke opplæringslisens) ettersendes et fysisk lisenskort trykket på plast. Kvittering over kjøp finner du under kjøpshistorikk.

 

Aktuelt