Baneinspeksjonsprosedyre

De aller fleste anlegg krever en form for godkjenning. Noen grener har egne banegodkjennere som er utnevnt av NMF. Anleggseierne er selv ansvarlige å bestille baneinspeksjon i god tid før nye anlegg skal tas i bruk eller før godkjenningen for nåværende anlegg utløper.

Fra mars 2018 er det ny prosedyre for baneinspeksjon. Dette gjelder for MX baner/anlegg.

1. Fyll ut bestillingsskjema for baneinspeksjon

2. Send bestillingsskjema til Arild Sande. Arild koordinerer deretter en banegodkjenner i området til din klubb. 

3. Banegodkjenner sender inn dokumentasjon og skjemaer for banegodkjenning til Arild etter besøk på banen. 

4. NMF utsteder banelisens til klubb. 

 

Priser for baneinspeksjon: 

  • Ny baneinspeksjon: 5000kr.
  • Re inspeksjon av bane: 3500kr.
  • Etterkontroll av bane: 2500kr.

Klubb blir fakturert for baneinspeksjon og reiseutgifter for godkjenner i etterkant av baneinspeksjon.

 

Spørsmål rettet rundt baneinspeksjon sendes til Arild Sande.